Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski

Środa, 7 maja, 2014

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej w roku 2014, w dniach od 7 do 11 kwietnia tego roku przeprowadzono głosowanie na zatwierdzone przez Zespół weryfikacyjny projekty. W głosowaniu oddano ponad 28 tysięcy ważnych głosów, a pula ponad 280 tysięcy rozdysponowanych punktów zasiliła konta 108 dopuszczonych do głosowania projektów. Niemal 2/3 ważnych głosów oddanych zostało przez Internet (63%), 1/3 głosów złożono bezpośrednio (36%), pojedyncze głosy trafiły do Urzędu Miasta drogą korespondencyjną.

Dla każdego projektu zliczono punkty przyznane przez głosujących i na tej podstawie stworzono tabelę wyników (patrz: T2). Pozycja w tabeli oznacza pozycję w całościowym rankingu.

Tym samym, po podliczeniu wszystkich ważnych głosów, projektami zarekomendowanymi do realizacji są:

  • Kontynuacja budowy stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (OBB_85) [1 904 900 zł]
  • Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt (OBB_123) [42 000 zł]
  • Dosprzętowienie zaplecza technicznego Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej (SOEK) oraz stworzenie dzielnicowego systemu informacji społecznej (OBB_112) [43 000 zł]

Poniżej znajdują się szczegółowe dane informujące o pozyskanych głosach, wynikach poszczególnych projektów oraz garść informacji statystycznych dotyczących struktury głosujących. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o głosach zdobytych przez określony projekt, proszę kliknąć jego nazwę na liście.

O dalszych etapach realizacji i rozliczenia budżetu obywatelskiego będziemy informować na bieżąco.

Dziękujemy wszystkim projektodawcom i głosującym za liczny udział w przedsięwzięciu.

T1: Informacje o głosowaniu

Rodzaj głosu Głosujących (suma głosów ważnych) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 18175 63.81% 181352 63.77%
Bezpośrednie 10294 36.14% 102892 36.18%
Korespondencyjne 12 0.04% 120 0.04%
W sumie 28481 100% 284364 100%

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych w określony sposób w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie sposoby.

Głosy ważne

 
Internetowe: 18 175 (63.81%)
 
Bezpośrednie: 10 294 (36.14%)
 
Korespondencyjne: 12 (0.04%)

Rozdysponowane punkty

 
Internetowe: 181 352 (63.77%)
 
Bezpośrednie: 102 892 (36.18%)
 
Korespondencyjne: 120 (0.04%)

Głosy niepotwierdzone (internetowe)

Przyczyna Ilość głosów
Brak potwierdzenia linkiem aktywacyjnym 3020

Głosy nieważne

Przyczyna nieważności Ilość głosów
Brak adresu zamieszkania 75
Zamieszkanie poza Bielskiem-Białą 52
Brak lub zły numer PESEL 62
Brak przyznanych punktów 92
Karty puste 16
Karty bez podpisu 7
Osoby nieletnie 7
Przyznanych ponad 10 pkt 39
Inne karty 8
Skreślenia / poprawki 41
Brak imienia i nazwiska 11
Głosy wielokrotne (osoba głosowała on-line i wrzuciła kartę/y lub wrzuciła dwie lub więcej kart do urny) 351
  761

T2: Wyniki poszczególnych projektów

Pozycja OBB Nazwa Głosujących Punktów Koszt Wskazanie
1 85 Kontynuacja budowy stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 5296 45572 1904900 Wybrany
2 96 Rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenia dydaktyczne 1402 13032 1800000 Pominięty
3 77 Teren rekreacyjny "Pod Gaikami" 1371 11498 230000 Pominięty
4 109 Górskie, rekreacyjne ścieżki rowerowe w Bielsku-Białej - Etap pierwszy. Trasa rodzinna z Koziej Góry na Błonia 1602 11251 300000 Pominięty
5 93 Sztuka na najwyższym poziomie - retabulum dr hab. Jarosława Perszko 1114 11085 220000 Pominięty
6 75 Park Rekreacyjno-Sportowy "Dolina" między Osiedlem Kopernika a Wojska Polskiego 1239 10571 2000000 Pominięty
7 104 Budowa placu zabaw w dzielnicy Biała Północ 1085 10556 230000 Pominięty
8 50 Zagospodarowanie terenu w Małej Straconce przy dawnym kamieniołomie, na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców miasta 1228 9713 200000 Pominięty
9 144 "Słoneczna Dolina" - zagospodarowanie doliny potoku Sikornik - projekt alei spacerowo-rekreacyjnej wraz z dodatkową infrastrukturą parkową - II etap od ul. Aleksandrowickiej do ul. Siemiradzkiego 1115 9466 154150 Pominięty
10 19 Budowa miejsc postojowych na działce nr 847/58 878 7942 500000 Pominięty
11 31 Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Karpackim w Bielsku-Białej 851 6553 637000 Pominięty
12 78 Remont ciągu komunikacyjnego przy placu Opatrzności Bożej i przystosowanie go do ruchu osób niepełnosprawnych 645 5672 200000 Pominięty
13 145 Plac zabaw pomiędzy Al. Armii Krajowej a ul. Małkowskiego i Drobniewicza 595 5490 250000 Pominięty
14 84 Park Street Workout i Parkour 711 5398 170000 Pominięty
15 107 Bezpieczna droga do lipnickich szkół 680 5189 350000 Pominięty
16 62 Doposażenie ogródka przedszkolnego dla Przedszkola nr 55 w Bielsku-Białej 571 5071 251500 Pominięty
17 127 Dojedź do celu za pomocą roweru 945 4932 1700000 Pominięty
18 33 Centrum rekreacyjno - ruchowe dla mieszkańców Bielska-Białej ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością 559 4621 306730 Pominięty
19 103 Hala sportowa do uprawiania sportów podwyższonego ryzyka 577 4324 500000 Pominięty
20 12 "Bajkowy szlak Bielska-Białej" 743 3888 336220 Pominięty
21 123 Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt 612 3664 42000 Wybrany
22 39 Szacunek do przeszłości - "Narody, które tracą pamięć - tracą życie". 492 3642 93150 Pominięty
23 29 Miejsce wypoczynku i rekreacji Osiedla Beskidzkiego 460 3489 300000 Pominięty
24 81 Budowa sieci miejskich parków dla psów w Bielsku-Białej 515 3365 550000 Pominięty
25 112 Dosprzętowienie zaplecza technicznego Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej (SOEK) oraz stworzenie dzielnicowego systemu informacji społecznej 358 3322 43000 Wybrany
26 25 Remont ul. Lenartowicza na odcinku od budynku Lenartowicza 30, pętlą do nr 27 403 2960 1500000 Pominięty
27 28 Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Milusińskich do ul. Energetyków dla mieszkańców Osiedla Grunwaldzkiego 343 2897 132000 Pominięty
28 143 Budowa Parku Pamięci na terenie Starego Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku - etap I 415 2720 910000 Pominięty
29 63 Budowa placu zabaw i przebudowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 50 na osiedlu Złote Łany. 338 2505 160000 Pominięty
30 60 "Mini strefa aktywności Komorowice Lifestyle" 323 2281 355000 Pominięty
31 51 Chodnik dla pieszych na ulicy Katowickiej na odcinku ul. Opłotek do ul. Królewskiej 263 2084 1100000 Pominięty
32 115 "Czytaj bez przeszkód, słuchaj w każdym miejscu" 256 2029 15000 Pominięty
33 76 Modernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Straconki 241 1969 89500 Pominięty
34 45 Doposażenie i rozbudowa boiska przy ul. Cyprysowej 230 1880 45200 Pominięty
35 97 Trzy Lipki - plac zabaw 295 1832 150000 Pominięty
36 22 Modernizacja i remont infrastruktury wewnątrzosiedlowej "Osiedla Grażyny" 209 1783 1990000 Pominięty
37 129 Modernizacja dróg na Osiedlu Piastowskim, ul. Kasztanowa, Dębowa wraz z łącznikami bez nazw i parkingami 188 1730 1415000 Pominięty
38 167 Chodnik - przejście piesze od ulicy Janisława Grondysa do ul. Gen. Sosnkowskiego 195 1701 40000 Pominięty
39 124 Nowa, bezpieczna droga 172 1639 800000 Pominięty
40 67 "Nasze Osiedle wspólnym dobrem" - remont Osiedla Żeromskiego 172 1601 395000 Pominięty
41 30 Ogólnodostępny parking w rejonie ulic Babiogórksa, Sternicza, Goleszowska 237 1581 800000 Pominięty
42 17 Budowa siłowni "Pod chmurką" na działce gminnej przy ul. Wyzwolenia skrzyżowanie z ul. Księży Las w Bielsku-Białej Hałcnowie 222 1557 50000 Pominięty
43 49 Budowa chodnika na ulicy Barkowskiej 203 1487 500000 Pominięty
44 164 Efektywne ojcostwo kluczem do umocnienia rodziny i społeczności lokalnej - warsztaty edukacyjne dla ojców 184 1320 246040 Pominięty
45 118 Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Komorowice Śląskie 201 1284 70000 Pominięty
46 37 "Ratuj życie sercem" 361 1283 86825 Pominięty
47 100 "Cygański Las przyjazny dzieciom" 215 1237 25000 Pominięty
48 166 "Ecodrive - bezpłatne szkolenia dla kierowców na rzecz ochrony klimatu" 168 1232 21624 Pominięty
49 9 Seria programów prozdrowotnych "Bądź zdrów" 139 1205 13400 Pominięty
50 36 Bezpieczna szkoła - bezpieczny chodnik 159 1150 63000 Pominięty
51 90 Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej 135 1138 41000 Pominięty
52 14 "Ku słońcu w jesieni życia" 188 1101 25735 Pominięty
53 150 "Jak smoki i dzieci segregują śmieci" - warsztaty ekologiczno-teatralno-edukacyjne 146 1070 42051 Pominięty
54 26 Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Liściastej do ul. Złotych Kłosów 213 1067 20000 Pominięty
55 54 Remont dróg dojazdowych gminnych na terenie Os. Piastowskiego 143 1029 900000 Pominięty
56 121 "Na świecie nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu" (Marcel Achard) - Humor i śmiech w życiu bielskiego seniora 131 1025 43711 Pominięty
57 80 "Park dla psów" 163 1019 90000 Pominięty
58 142 Wzgórze Trzy Lipki na sportowo 196 994 70000 Pominięty
59 134 Autobus bezpłatny na dowóz dzieci do szkoły 143 942 20000 Pominięty
60 169 "Sprawni w każdym wieku" 106 898 60000 Pominięty
61 105 Modernizacja chodnika przy Domu Opieki "SOAR" przy ul. Modrzewskiego do Placu Lutra 151 898 65000 Pominięty
62 40 Budowa ogrodzonego i monitorowanego placu zabaw na osiedlu Dygasińskiego w Bielsku-Białej 112 897 250000 Pominięty
63 128 3, 2, 1, Start! 231 872 30000 Pominięty
64 7 Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z zabudową miejsc parkingowych dla samochodów 112 841 1000000 Pominięty
65 61 System informacyjny na przystankach MZK Bielsko-Biała 252 832 130000 Pominięty
66 154 Rynek Starówki funkcjonalny i przyjazny 147 806 93000 Pominięty
67 41 Rozwój życia kulturalnego w oparciu o wartości historyczne w Wapienicy 135 777 96000 Pominięty
68 111 Osiedlowa ścieżka zdrowia 134 769 550000 Pominięty
69 70 "Bielsko-Biała - Miasto jak się patrzy" 197 721 551200 Pominięty
70 95 Ratujemy mozaikę Ignacego Bieńka 194 670 53300 Pominięty
71 64 Kawiarnia obywatelska 140 667 50000 Pominięty
72 119 Obywatelska Zieleń Miejska 143 661 136500 Pominięty
73 16 Zakup składanej przenośnej estrady 100 645 80000 Pominięty
74 79 "Uśmiech i Zdrowie Malucha" 85 623 300000 Pominięty
75 66 Siłownia na świeżym powietrzu i skocznia w dal przy Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej 113 600 56000 Pominięty
76 55 Boisko sportowe do siatkówki i koszykówki międzynarodowej przy Osiedlu Piastowskim 101 574 142000 Pominięty
77 136 Psi Park - rejon Osiedli Beskidzkiego, Słonecznego i Karpackiego 109 522 121770 Pominięty
78 59 Bezpłatne zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 150 517 70000 Pominięty
79 24 Wiaty autobusowe (projekt dotyczy zamontowania dwóch wiat autobusowych przy ul. Łagodnej oraz ul. Złotych Kłosów)) 157 512 15000 Pominięty
80 153 Budowa siłowni kalistenicznej na skwerku przy ulicy Św. Anny 81 480 120000 Pominięty
81 87 "Szalony Bongos" Akademia Piosenki 50+ 54 447 15000 Pominięty
82 11 Ochrona obywateli przed wypadkami drogowymi 106 433 85000 Pominięty
83 151 Wybudowanie nowego skateparku na terenie Bielska-Białej 91 405 550000 Pominięty
84 38 Spełniony senior 81 315 42000 Pominięty
85 10 Kuźnia talentów 74 306 270000 Pominięty
86 1 Zajęcia wyrównawcze dla młodzieży wg metodologii Kipp School 83 303 190000 Pominięty
87 21 Tablica obelisk - upamiętniająca przejściowy obóz niemiecki dla Polaków nad rzeką Białą 75 258 25000 Pominięty
88 140 Modernizacja odcinka chodnika przy ul. Straconki 55 258 100000 Pominięty
89 163 Miasteczko rowerowe dla dzieci - promowanie bezpieczeństwa wśród najmłodszych. 81 255 120000 Pominięty
90 48 Rowerowy tor PUMP TRACK - ul. Wyzwolenia / Lwowska 102 247 50000 Pominięty
91 58 Piknik ekologiczny 2014 w Bielsku-Białej ze zbiórką elektrośmieci 58 240 135000 Pominięty
92 122 Akademia pełnego zdrowia dla seniorów 45 225 28350 Pominięty
93 148 Wytańczyć jutro 70 220 2600 Pominięty
94 149 Bielsko-Biała - moje miejsce na Ziemi - podróż w czasie i przestrzeni 47 194 13600 Pominięty
95 53 Wiaty autobusowe na ulicy Katowickiej 69 191 15000 Pominięty
96 46 Oświetlenie terenu przy kościele pw. Św. Barbary 48 180 45000 Pominięty
97 170 Kulinarny Mały Wiedeń 68 178 16400 Pominięty
98 158 Budowa boiska szkolnego przy Przedszkolu nr 55 w Bielsku - Białej ul. Sternicza 4 47 170 500000 Pominięty
99 99 Modernizacja boiska w Cygańskim Lesie (dzielnica Olszówka) 34 154 200000 Pominięty
100 156 Patriotyczna alejka w Parku Juliusza Słowackiego 32 137 5000 Pominięty
101 146 Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych , ul. Grunwaldzka 28 133 150000 Pominięty
102 47 Wykonanie nowych schodów z ul. Żywieckiej do ul. Zajęczej wzdłuż remizy OSP Mikuszowice Krakowskie 35 125 16000 Pominięty
103 74 Urządzenie parkingu 32 107 92000 Pominięty
104 4 Wymiana koszy na śmieci na terenie Starówki 47 104 16000 Pominięty
105 94 Zwiedzaj miasto i poznaj oryginalne brzmienie muzyki Fryderyka Chopina 41 96 468000 Pominięty
106 132 Progi zwalniające, oświetlenie drogi - ul. Barkowska i ul. Bystra 24 95 50000 Pominięty
107 126 W zdrowym ciele zdrowy duch 29 93 150100 Pominięty
108 116 Oświetlenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Karola Miarki w Bielsku-Białej 11 63 45000 Pominięty

T3: Struktura głosujących

Wiek głosujących

  •   18 - 29 lat (5 540 osób, 19.45%)
  •   30 - 44 lat (8 531 osób, 29.95%)
  •   45 - 59 lat (6 101 osób, 21.42%)
  •   60 - 74 lat (6 096 osób, 21.4%)
  •   75 i więcej lat (2 213 osób, 7.77%)

Płeć głosujących

  •   Kobiety (16 193 osób, 56.86%)
  •   Mężczyźni (12 288 osób, 43.14%)

^