Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania projektów

Środa, 6 sierpnia, 2014

Przyjmowanie projektów

Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2014 r.o miejscu, terminie i sposobie zgłaszania projektów do konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok (treść ogłoszenia jest do pobrania na niniejszej stronie).

Tym samym, z dniem 11 sierpnia 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie projektów ogólnomiejskich i lokalnych (osiedlowych) w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2015 rok, które potrwa do dnia 12 września 2014 r. Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami, do zgłaszania propozycji projektów w edycji Budżetu Obywatleskiego 2015, będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:

  • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy Pl. Ratuszowym 6,
  • w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości przy Pl. Opatrzności Bożej 18,
  • oraz w Biurze Rady Miejskiej przy Pl. Ratuszowym 1, pok. 48 i 55 (punkt konsultacyjny)

Formularze w wersji papierowej będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub punktu konsultacyjnego.

Formularza w wersji elektronicznej wraz z załącznikami są już dostępne do pobrania na niniejszej stronie.

Wykaz ulic

Poniżej publikujemy wykaz ulic wchodzących w skład danego Osiedla, co będzie szczególnie pomocne zarówno w fazie składania projektów lokalnych (osiedlowych) jak i w fazie późniejszego głosowania na projekty. Wykaz ten jest dostępny także na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Rada Miejska pod tym adresem. Przypominamy, że w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a propozycję projektu lokalnego (osiedlowego) każdy mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia.

^