Budżet obywatelski w Bielsku-Białej 2014

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta.

Historia budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski zrodził się w Brazylii pod koniec ubiegłego wieku, w Porto Alegre, ponadmilionowej stolicy stanu Rio Grande do Sul, jako inicjatywa oddolna mieszkańców. Po długim okresie przygotowawczym został wprowadzony w latach 1991 i 1992. Okazał się wielkim sukcesem. Mieszkańcy Porto Alegre bardzo szeroko i mocno zaangażowali się w jego tworzenie i aktywnie w nim uczestniczyli, a efekty w postaci najbardziej im potrzebnej nowej infrastruktury, zachęcały do kontynuacji. Do roku 2008 budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 tamtejszych miast, zamieszkiwanych przez ponad 44 miliony mieszkańców. Pomysł rozprzestrzenił się na Amerykę Południową (w roku 2010 taki budżet miało ponad 500 miast). Budżet wraz z udziałem mieszkańców realizuje też 200 miast w Europie, a idea ta znana jest już w Afryce, Azji i Ameryce Północnej. Źródła podają, że na całym świecie budżet obywatelski ma 750 miast, inne mówią, że nawet 1500.

Jak to jest w Bielsku-Białej?

Budżet obywatelski realizuje już przeszło 50 polskich miast. Pierwszy był Sopot, który zainicjował go w roku 2011. W roku 2013 do realizacji budżetu obywatelskiego przystępuje po raz pierwszy Bielsko-Biała. Staje się to za sprawą radnych Rady Miejskiej, którzy wyszli z inicjatywą utworzenia takiego budżetu. Wybrany został specjalny Zespół Problemowy radnych, na którego czele stanął wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Klimaszewski. Po kilku miesiącach dyskusji i spotkań z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami wypracowano zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Kwota budżetu

Dotychczas o tym, na jaki cel należy w danym roku wydać środki z budżetu Bielska-Białej, decydował Prezydent Miasta oraz Rada Miejska. W roku 2014 część tych wydatków zostanie skierowana na realizację projektów, które zgłoszą bezpośrednio mieszkańcy naszego miasta.

Do dyspozycji mieszkańców oddano 2 mln zł, za które zrealizowane zostaną projekty bielszczan - najpierw zgłoszone, a potem wybrane w drodze głosowania.

Dodatkowe informacje

Na niniejszej stronie internetowej na bieżąco będą się ukazywać wszystkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Strona posłuży także do zgłaszania projektów i głosowania. Poza tym wszelkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego będą dostępne w specjalnie utworzonych Punktach Konsultacyjnych. Ich wykaz i tryb funkcjonowania określone zostały odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Możesz współdecydować!

Zastanów się, co można poprawić w Twoim mieście, na Twoim osiedlu, na Twojej ulicy? Może od lat denerwuje Cię jakieś zaniedbanie, niedostatek, niezaspokojona potrzeba społeczna? Teraz jest szansa, byś sam mógł to zmienić. Zainteresuj się Budżetem Obywatelskim Bielska-Białej.

Dzięki niemu Twój pomysł może zostać zrealizowany.

^