Weryfikacja projektów

W lutym 2014 roku służby miejskie poddadzą zgłoszone projekty weryfikacji formalnej, równocześnie zostaną one zaopiniowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki organizacyjne. Jeśli na przykład projekt będzie dotyczył drogi, zaopiniuje go Miejski Zarząd Dróg. Służby miejskie zweryfikują również szacunkowe kosztorysy i określą, czy realizacja danego projektu jest możliwa.

Zweryfikowane zestawienie projektów ostatecznie zatwierdzi specjalnie powołany zespół weryfikacyjny. Informacja zawierająca listę zgłoszonych i zweryfikowanych projektów zostanie podana do wiadomości mieszkańców.

^