Głosowanie na projekty

Głosowanie nad projektami będzie bardzo ważnym momentem dla Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Rozpocznie się ono 7 kwietnia 2014 r. i potrwa do 11 kwietnia 2014 r. Będzie ono przebiegało na trzy sposoby, a każdy z mieszkańców wybierze dogodny dla siebie: korespondencyjnie, bezpośrednio albo drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej. Każdy głosujący otrzyma do dyspozycji 10 punktów, które może przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić te punkty pomiędzy dwa lub więcej projektów, które uzna za najlepsze. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości. Potem nastąpi przekazanie zwycięskich projektów do poszczególnych jednostek miasta lub wydziałów UM, które je zrealizują.

Istotne informacje dla głosujących

Należy zwrócić uwagę, że każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł głosować tylko jeden raz. Niestety, jeżeli mieszkaniec odda głos więcej niż jeden raz lub zagłosuje na różne dostępne sposoby tj. bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie wówczas wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną w całości za nieważne. Nieważne będą również w całości głosy, w których bielszczanin/bielszczanka przydzieli wybranym przez siebie projektom więcej niż 10 punktów łącznie. Pamiętać również należy, że przyznać można tylko pełny punkt / punkty (nieważne zatem będzie przydzielenie przez głosującego mieszkańca dla wybranego projektu np. 5,5 pkt lub 1,25 pkt, itp.).

Termin i zasady głosowania oraz wzór karty do głosowania

Zarządzenie Prezydenta Miasta, które określa termin głosowania, zasady głosowania oraz wzór karty do głosowania na projekty pozytywnie zaopiniowane przez Zespół do spraw weryfikacji projektów jest dostępne do pobrania w zakładce Aktualności. Zarządzenie wskazuje także punkty do głosowania bezpośredniego oraz ustala godziny ich funkcjonowania.

^