Zgłaszanie projektów

Zgłaszanie projektów

Propozycję do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec naszego miasta, który uzyska dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 pełnoletnich bielszczan. Obok opisu zadania, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji i uzyskanie poparcia innych mieszkańców dla projektu. Specjalny formularz propozycji projektu oraz lista poparcia dla projektu znajduje się w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXV/845/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 29 października 2013 r.

Dla ułatwienia zgłaszających publikujemy osobne pliki w różnych formatach do pobrania i druku zawierające:

  • formularz propozycji projektu (pobierz w formacie: pdf, doc, rtf)
  • listę poparcia dla projektu wraz z listą załączników do formularza projektu (pobierz w formacie: pdf, doc, rtf)

W ramach budżetu obywatelskiego zgłaszać można zarówno projekty o charakterze lokalnym (dla jednego osiedla, dzielnicy), jak i dla całego miasta lub dla kilku osiedli. Mogą to być zarówno projekty inwestycyjne, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy ścieżki rowerowej, jak i pozainwestycyjne, np. szkolenia, badania, program szczepień. Projekty mogą dotyczyć każdej ze sfer życia Bielska-Białej: sportu, kultury, zdrowia, rekreacji, edukacji, komunikacji itd. Jeśli więc dostrzegamy potrzebę usprawnienia, zmiany, budowy jakiegoś elementu infrastruktury lub zorganizowania bądź sfinansowania jakiejś inicjatywy obywatelskiej, można to zgłosić w formie projektu. Wcześniej jednak należy przedyskutować swoją propozycję z innymi mieszkańcami, by uzyskać ich wsparcie.

Termin zgłaszania projektów

Projekty zgłaszać będziemy od 2 do 31 stycznia 2014 r. na trzy możliwe sposoby:

  • listownie (w zaklejonej kopercie), na adres Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała (z adnotacją na kopercie budżet obywatelski),
  • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta przy Pl. Ratuszowym 6 lub też
  • elektronicznie na adres projekty@obywatelskibb.pl.

^