RSS Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728 293031

Raport z realizacji zwycięskich zadań Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

28 stycznia 2015

I. Raport z realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) pod nazwą „Kontynuacja budowy stacjonarnego hospicjum im. Jana Pawła II”.

Projekt zgłoszony projekt przez Panią Grażynę Chorąży w głosowaniu mieszkańców miasta uzyskał największą ilość punktów  (45.572). Kwota przyznana na realizację - 1.904.900 złotych i jest realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1. Podstawowe (orientacyjne) dane techniczne związane z obiektem

 • powierzchnia użytkowa obiektu  – 2.473,33 m²
 • kubatura  – 14.194,83 m3
 • powierzchnia zabudowy – 899,03 m²

2. Zakres robót finansowanych przez Miasto w ramach kontynuacji budowy stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Prace związane z budynkiem adaptowanym na potrzeby Hospicjum, w tym m.in:

 • malowanie dachu oraz  remont instalacji odgromowej,
 • remont elewacji (w tym w szczególności: uzupełnienie tynków, odtworzenie obramowań okiennych i sztukaterii, obróbki blacharskie oraz malowanie tynków),
 • wykładanie płytkami schodów zewnętrznych, dostawa i montaż balustrady, wykonanie tynku elewacyjnego,
 • remont parkietów,

Prace wykończeniowe i instalacyjne związane z budynkiem nowo wybudowanym, w tym m.in:

 • montaż podokienników,
 • montaż ślusarki aluminiowej (ścianki oraz drzwi),
 • roboty posadzkarskie (również na schodach) w tym w szczególności: wylewka wyrównująca, przemysłowa wykładzina podłogowa z przeznaczeniem do obiektów szpitalnych, wykładzina tekstylna, posadzki z granitu, posadzki gresowe,
 • montaż ślusarki stalowej (pochwyty oraz balustrady),
 • montaż płyt gipsowo-kartonowych,
 • roboty malarskie w tym w szczególności: gładzie gipsowe, szpachlowania oraz malowanie ścian i sufitów,
 • dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu szpitalnego wraz z odbiorami Urzędu Dozoru Technicznego oraz robotami towarzyszącymi,
 • dostawa, montaż, uruchomienie oraz regulacja urządzeń i instalacji w zakresie wentylacji i klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi,
 • roboty uzupełniające w zakresie instalacji sanitarnych, w szczególności: wykonanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic, wykonanie prób szczelności
 • i uruchomienia wraz z regulacją instalacji wod-kan. i c.o. (grzejnikowego oraz podłogowego), montaż termostatów, badanie jakości wody oraz badanie przepływów hydrantów.

Roboty zewnętrzne:

 • wykonanie niwelacji i ukształtowania terenu,
 • budowę ogrodzenia z bramami i furtkami,
 • budowę chodników, parkingów, dróg wraz z odwodnieniem,
 • budowę oświetlenia terenu.

Termin podpisania umowy z wykonawcami:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „BESKID” Nr II Sp. z o.o. ul. Podwale 33 43-300 Bielsko-Biała (roboty budowlane, instalacje sanitarne, montaż dźwigu szpitalnego) – 12 września 2014 r.
 2. „MOL” Firma handlowo-usługowa Bogusław Koryciński ul. Żółkiewskiego 6/56 43-300 Bielsko-Biała (oświetlenie terenu, zasilanie bram przesuwnych) – 24.10.2014 r.

Umowny termin zakończenia robót 21 listopada 2014 r.

II. Raport z realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) pod nazwą „Dosprzętowanie zaplecza technicznego Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej oraz stworzenie dzielnicowego systemu informacji społecznej”.

1. Wykaz wydatków realizowanych w ramach zadania:

 • sprzęt nagłaśniający: zestaw głośników MACKIE, mikser SOUNDCRAFF, statywy kolumnowe;
 • sprzęt oświetleniowy: oświetlacz ADJ, sterowniki;
 • podesty sceniczne;
 • aparat OLYMPUS E-PL5 DZK;
 • projektor EPSON;
 • laptop Lenovo;
 • kable do oświetlenia i nagłośnienia;
 • ekran na statywie;
 • mikrofony SHURE BLX24E/P31 oraz mikrofon AKG PERCEPTION;
 • odtwarzacz CD MOACOR;
 • skrzynie rack PACO-CASES n służące do przechowywania sprzętu nagłaśniającego;
 • tablice informacyjno-ogłoszeniowe;

RAZEM: 43.087,00 zł

2. Opis wykonania zadania:

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej realizował projekt pod nazwą „Dosprzętowanie zaplecza technicznego Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej oraz stworzenie dzielnicowego systemu informacji społecznej” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. Realizacja projektu polegała na zakupie odpowiedniej jakości sprzetu nagłaśniającego, oświetleniowego oraz informatycznego, który w znaczący sposób poprawił jakość prowadzenia działalności kulturalno-społecznej na terenie Starego Bielska. Sprzęt jest wykorzystywany w ramach statutowych zadań domu kultury jak i również udostępniany jest innym podmiotom do realizacji przedsięwzięć prospołecznych i kulturalnych w dzielnicy. Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych wpłynął na polepszenie systemu lokalnej informacji społecznej dotyczącej imprez, spotkań, inicjatyw społecznych i kulturalnych, ogłoszeń rady dzielnicy. Na wskazane zadanie Miejski Dom Kultury otrzymał kwotę dotacji w wysokości 43.000 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego w kwocie 43.000 zł i ze środków Miejskiego Domu Kultury w kwocie 87,00 zł.

Kwota dotacji została wykorzystana w całości, a zadanie zrealizowano w 2014 roku.

Zgodnie z obowiązującycmi przepisami prawa w zakresie zamówień publicznych nie przeprowadzono postępowania przetargowego w rozumieniu tych przepisów. Na podstawie regulaminu zamówień publicznych funkcjonującego w Miejskim Domu Kultury przeprowadzono konkurs wyboru ofert, w którym wygrała oferta firmy dającej konkurencyjną cenę oraz proponująca bardzo dobrą jakość sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego. W ramach realizacji tego projektu Miejski Dom Kultury nie zawierał dodatkowych umów przekazujących wykonanie zadania innym podmiotom.

III. Raport z realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) pod nazwą „Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt”.

 1. Zadanie było realizowane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej,
 2. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2014 roku (od 1 czerwca do 31 grudnia),
 3. Kwota przewidziana dla zadania tj. 42.000 zł została przeznaczona na zadanie i wykorzystana w całości;
 4. Procedura przetargowa na w/w zadanie nie była przeprowadzona i tego nie wymagała wg obowiązujących przepisów prawa,
 5. Praca polegała na zapewnieniu dyżuru lekarza weterynarii całodobowo nie wyłączając sobót, niedziel i dni świątecznych a w dni robocze od godz. 14.00 do 8.00 rano dnia następnego. Wszystkie koszty pracownicze, koszty aplikowanych leków potrzebnych do ratowania zwierząt ponosiła lecznica weterynaryjna wybrana do realizacji projektu,
 6. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej podpisało umowę z wykonawcą projektu t.j. Przychodnią Weterynaryjną MEDWET PLUS Wojciech Toczek w Bielsku-Białej, ul. Straconki 184,
 7. Realizacja zadania była zagrożona z powodu niedostosowania potrzebnej kwoty w samym projekcie w stosunku do określonych w nim założeń. Jednak w wyniku wprowadzonych zmian co do sposobu realizacji projektu, skutek został osiągnięty w ramach przewidzianych w Budżecie Obywatelskim środków.

Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy: 175 zwierząt, z których 111 zostało uratowanych.

Dodatkowo do Lecznicy Weterynaryjnej przez mieszkańców zostało doprowadzonych 10 zwierząt bezdomnych potrzebujących pomocy.

Natomiast Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Mysikrólik" P. Łyczko w Bielsku-Białej przyjął dodatkowo od mieszkańców około 80 zwierząt dziko żyjących. Łącznie pomoc medyczna została udzielona ponad 260 zwierzętom. Uratowane zwierzęta to psy i koty oraz zające, króliki, jeże, nietoperze, wiewiórki, sarny, koziołki, dziki. Ptaki: gołębie, kosy, kawki, jeżyki, jaskółki, sikorki, pustułki, szpaki, cukrówki, dzięcioł, sowa, krogulec.

 

^