28 stycznia 2015

Raport z realizacji zwycięskich zadań Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

Publikujemy raport z realizacji zwycięskich zadań, które zostały zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na rok 2014. Każde z zadań jest lub zostało zrealizowane, a w dalszej części zamieszczamy szczegółówe informacje na temat podjętych działań i dokonaych zakupów.

czytaj więcej

Budżet 2015

Nowe zasady realizacji budżetu obywatelskiego

3.75

miliona

2.25

miliona

Projekty osiedlowe

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla.

1.50

miliona

Projekty ogólnomiejskie

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Co się zmienia?

Cała kwota budżetu (3.75 mln zł) podzielona została na dwie pule. Pierwsza, w wysokości 2.25 mln zł, zostanie rozdysponowana na projekty osiedlowe, przy czym każde z 30 osiedli ma do dyspozycji kwotę 75 tys. zł. Druga pula w wysokości 1.5 mln zł zasili projekty ogólnomiejskie, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 500 tys zł.

więcej informacji...

Projekty

Głosowanie zakończone

Zakończono przyjmowanie głosów na projekty mieszkańców zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2015 rok. Przez 8 dni mieszkańcy mogli wyrazić swoje poparcie dla projektów ogólnomiejskich i osiedlowych. 

więcej informacji

Etapy

Trwa etapy realizacji budżetu obywatelskiego

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego

zobacz harmonogram

Data rozpoczęcia Data zakończenia Etap
  1 czerwca 2014 10 sierpnia 2014 Akcja edukacyjno-promocyjna
  11 sierpnia 2014 12 września 2014 Składanie propozycji projektów
  13 września 2014 6 listopada 2014 Weryfikacja i opiniowanie projektów
  7 listopada 2014 14 listopada 2014 Głosowanie na projekty
  15 listopada 2014 5 grudnia 2014 Opracowanie listy zwycięskich projektów

^