Projekty

Projekty mieszkańców zweryfikowane i zaakceptowane

Projekty osiedlowe (37)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla.

Projekty ogólnomiejskie (24)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

zobacz wszystkie

61

projektów

^