Projekty

Projekty ogólnomiejskie (24 projekty)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

^