Aleksandrowice (0 projektów, budżet 75 000 zł)

Niestety, obecnie nie ma żadnych zgłoszonych projektów. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami budżetu obywatelskiego i złożenia własnego projektu.

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, mógł złożyć za pośrednictwem strony www lub bezpośrednio wniosek o realizację swojego projektu ogólnomiejskiego lub osiedlowego w ramach kwot przewidzianych w Budżecie Obywatelskim. Projekt zadania zgłaszano na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnym na stronie www lub pobranym w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego, w tym w punktach konsultacyjnych. Wniosek musiał być poparty podpisami przynajmniej 15 mieszkańców Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 rok życia, a w przypadku projektu osiedlowego zamieszkujących w Osiedlu, którego projekt dotyczy.

projekty biorące udział w głosowaniu

Projekty można było składać do 12 września 2014

^