Teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla osiedla Grażyny

Identyfikator: 7-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Bielsko Południe przez Anna Muzyka.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada wykonanie miejsca do wypoczynku dla mieszkańców osiedla Grażyny. Proponuje się zbudowanie mini siłowni, ustawienie ławek, koszy na śmieci, nasadzenie ozdobnych krzewów oraz wykonanie z kostki brukowej dojścia do ławek i siłowni (ok.25 m).

Opis projektu

Teren byłby miejscem wypoczynku i rekreacji dostępnym dla wszystkich mieszkańców osiedla z ławkami, zewnętrzną mini siłownią, otoczony kilkoma krzewami ozdobnymi i terenem zielonym dostępnym dla innych rodzajów rekreacji.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 50 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

^