Górne Przedmieście (1 projekt, budżet 75 000 zł)

^