AC Grunwald - osiedlowa ekstraklasa

Identyfikator: 10-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Grunwaldzkie przez Adam Gołuch.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada prowadzenie darmowych treningów piłkarskich dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży na terenie osiedla Grunwaldzkiego. Planuje się zapewnić każdemu młodemu zawodnikowi odpowiedni strój wraz z wyposażeniem w sprzęt piłkarski. Zakłada się również zorganizowanie dwóch lokalnych imprez sportowych (turniejów piłkarskich z nagrodami połączonych z piknikiem integracyjnym dla mieszkańców).

Opis projektu

Celem projektu jest wprowadzenie regularnych treningów piłki nożnej. Aby było to możliwe należałoby wyposażyć drużynę AC Grunwald w odpowiednie stroje oraz sprzęt związany z piłką nożną. Zajęcia odbywałyby się na terenie boiska osiedlowego przy ul. Broniewskiego.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 24 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

^