Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2016

2 grudnia 2015

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej (Partycypacyjnego) 2016, w dniach od 5 do 13 listopada tego roku przeprowadzono głosowanie na zatwierdzone przez Zespół weryfikacyjny projekty obywatelskie.

Przypominamy, że w bieżącej edycji kwota wygospodarowana na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 3.75 mln i została podzielona na dwie pule: 2.25 mln zł na projekty osiedlowe i 1.5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Kwota niewykorzystana w budżecie przeznaczonym na osiedla zasili konto budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego, zwiększając tym samym listę projektów, które będzie można zrealizować.

W głosowaniu internetowym i bezpośrednim oddano w sumie 20859 ważnych głosów, co jest wynikiem dwukrotnie wyższym niż w II edycji B.O. W bieżącej edycji liczba głosów ważnych oddanych elektronicznie była niemal równa liczbie głosów ważnych oddanych bezpośrednio tj. za pomocą kart do głosowania i wyniosła odpowiednio: 10899 ważnych głosów elektronicznych i 9960 ważnych głosów bezpośrednich.

Na niniejszej stronie publikujemy zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok oraz określenia kwoty przeznaczonej na te projekty.

Zainteresowanych szerszym opisem tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zgłoszone projekty a mieszkańcom Bielska-Białej za oddane głosy!

Projekty osiedlowe, budżet 2 250 000 zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze bardziej lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla lub dzielnicy.

Głosowanie na projekty osiedlowe było prowadzone wyłącznie w Osiedlach, w których zostały zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane co najmniej 2 projekty. Natomiast w Osiedlach gdzie został zgłoszony tylko jeden pozytywnie zweryfikowany projekt, głosowanie nie było przeprowadzane, a taki projekt uznawany jest za przyjęty przez mieszkańców. Stąd też w odniesieniu do niektórych Osiedli w rubrykach dotyczących ilości głosów znalazła się cyfra "0"

Oddane głosy: 6 975 głosów

Rodzaj głosówGłosy ważne
Internetowe3 571
Rodzaj głosówGłosy ważne
Tradycyjne2 938
W sumie:6 509

Wyniki poszczególnych osiedli

Projekt zakwalifikowany do realizacji Projekt niezakwalifikowany do realizacji

Aleksandrowice, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Doposażenie ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej w urządzenia ogrodowe celem zwiększenia aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu oraz urozmaicenia zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym 75 000 zł 337
2 Budowa i wyposażenie: Siłownia na wolnym powietrzu - Aleksandrowice 74 340 zł 78
415

Beskidzkie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 "Bezpieczna droga do przedszkola" - wykonanie miejsc parkingowych lub postojowych dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 55 oraz dla pracowników 75 000 zł 224
2 Wykonanie ogrodzenia miejsca rekreacji i wypoczynku pn. "Zielony Zakątek" na Osiedlu Beskidzkim 75 000 zł 149
373

Biała Krakowska, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 W zdrowym ciele zdrowy duch 75 000 zł 0
0

Biała Północ, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Park rekreacyjny w dzielnicy Biała Północ (Obszary) - zielony skwer 75 000 zł 431
2 Plac zabaw dla dzieci - II etap 75 000 zł 162
593

Biała Wschód, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Doposażenie Ogródka Jordanowskiego 75 000 zł 98
2 Wewnętrzna renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej 30 000 zł 27
3 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. M. Lermontowa i ul. T. Jeża 75 000 zł 20
145

Bielsko Południe, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Edukacyjny ogród biocenotyczny 70 000 zł 179
2 Budowa miejsc parkingowych 70 000 zł 61
3 Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Grażyny i Zegadłowicza 75 000 zł 53
4 Remont nawierzchni sięgacza ul. Michałowicza (dojazd do ul. Kamińskiego) 72 050 zł 10
303

Grunwaldzkie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim 75 000 zł 117
2 Mini Park Rekreacji 43 600 zł 43
160

Hałcnów, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa miasteczka ruchu rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 343 (Hałcnów) 75 000 zł 0
0

Kamienica, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Sprzęt nagłaśniający dla potrzeb społeczności lokalnej Kamienicy 15 000 zł 186
2 Latający Uniwersytet 5 000 zł 31
217

Karpackie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 37 im. Gen. M. Zaruskiego 72 500 zł 331
2 Budowa parku dla psów na Osiedlu Karpackim 75 000 zł 85
3 Rozwijamy swoje pasje 43 800 zł 79
495

Komorowice Krakowskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 "Czytaj bez przeszkód - słuchaj w każdym miejscu" - projekt dotyczący zakupu książek z dużą czcionką i audiobooków dla biblioteki w Komorowicach Kr. - filii Książnicy Beskidzkiej 15 000 zł 218
2 Budowa chodnika na ulicy Barkowskiej 75 000 zł 157
3 Urządzenia sportowe - siłownia zewnętrzna 60 000 zł 88
463

Komorowice Śląskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Centrum rekreacyjno-parkowe przy ulicy Opłotek 75 000 zł 0
0

Kopernika, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 35 w Bielsku-Białej 73 900 zł 191
2 Teren rekreacyjno-sportowy dla seniora z wnukiem 70 000 zł 125
3 Modernizacja przystanku końcowego na Osiedlu Kopernika oraz wymiana powierzchni asfaltowej chodnika wokół przystanku 75 000 zł 85
401

Leszczyny, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa chodnika na ul. Źródlanej od ul. Szczęśliwej do ul. Langiewicza 75 000 zł 100
2 Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż bloku 123 przy ul. Żywieckiej oraz zainstalowanie ławeczek przy istniejących huśtawkach dla dzieci z osiedla 48 000 zł 75
3 Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Orzechowej w Bielsku-Białej 75 000 zł 64
4 Wykonanie chodników w ul. Bolesława Śmiałego w Bielsku-Białej 75 000 zł 33
272

Lipnik, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - “POD GAIKAMI” etap II 75 000 zł 0
0

Mieszka I, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Mieszka I 75 000 zł 74
2 System monitoringu miejskiego obejmujący nowy plac zabaw na Os. Mieszka I oraz okoliczne ciągi piesze w tym otoczenie bloku nr Piastowska 46 wraz z przystankiem autobusowym, a także skrzyżowanie ul. Piastowskiej i W. Stwosza wraz z przejściem dla pieszych 75 000 zł 43
117

Mikuszowice Krakowskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Plac zabaw i siłownia w Mikuszowicach Krakowskich 75 000 zł 267
2 Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej 41 000 zł 219
486

Mikuszowice Śląskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy 75 000 zł 128
2 Osiedle przy ul. Bystrzańskiej 27A, B, C, D - Mała architektura osiedlowa: plac zabaw, siłownia terenowa, urządzenia sportowe 41 000 zł 102
230

Piastowskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej. Remont nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej 75 000 zł 116
2 Doposażenie terenu obok boiska przy ul. Kasztanowej. 1 700 zł 10
126

Polskich Skrzydeł, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie 74 500 zł 0
0

Słoneczne, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Słoneczna Dolina - zagospodarowanie doliny potoku "Sikornik" - wykonanie alei spacerowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą parkową - kontynuacja 64 700 zł 0
0

Stare Bielsko, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy Szkole Podstawowej Nr 31. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 31. 75 000 zł 0
0

Straconka, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce "Zielony zakątek - kontynuacja" 75 000 zł 0
0

Środmieście - Bielsko, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Bezpieczny pasaż, miejsce rekreacji przy ul. Bohaterów Warszawy 75 000 zł 63
2 Remont chodnika na ulicy Kunickiego oraz remont Placu Fabrycznego 75 000 zł 25
88

Wapienica, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Fit-Park - stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Plac zabaw plus siłownia na świeżym powietrzu. 75 000 zł 133
2 Plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 42 w Wapienicy w Bielsku-Białej 75 000 zł 111
3 Teren rekreacyjno - sportowy "Wapienica - Międzyrzecka" 75 000 zł 93
4 Wapienickie Kino Letnie i Wystawa Interaktywna 70 500 zł 54
391

Wojska Polskiego, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Osiedlowy Klub Seniora 75 000 zł 534
2 Bezpieczna szkoła - bezpieczny chodnik. Remont chodnika oraz wymiana ławek szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 na Osiedlu Wojska Polskiego 75 000 zł 243
777

Złote Łany, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Parking "Pod Cmentarzem" na Osiedlu Złote Łany 75 000 zł 258
2 Budowa placu zabaw i przebudowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 50 na Osiedlu Złote Łany 75 000 zł 199
457

Suma wszystkich nieważnych głosów: 466

Suma niewykorzystanych środków: 74 400 zł + (3 x 75 000 zł – środki z trzech osiedli, w których ostatecznie nie pozostał ani jeden projekt) = 299 400 zł

Środki niewykorzystane w budżecie osiedlowym zgodnie z uchwałą zasilą budżet projektów ogólnomiejskich.

Projekty ogólnomiejskie, budżet 1 500 000zł + 299 400zł* = 1 799 400zł

* Kwota niewykorzystanych środków na projekty o charakterze lokalnym, zwiększająca pulę środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Oddane głosy: 15 464 głosów

Rodzaj głosów Głosy ważne
Internetowe 7 328
Rodzaj głosówGłosy ważne
Tradycyjne7 022
W sumie:14 350

Wyniki poszczególnych projektów ogólnomiejskich

Projekt zakwalifikowany do realizacji Projekt niezakwalifikowany do realizacji

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Górskie Rekreacyjne Ścieżki Rowerowe - II etap 500 000 zł 2 501
2 Sport inwestycją w przyszłość, czyli modernizacja boiska przy ul. Ks. Stanisława Brzóski 475 000 zł 2 230
3 "Windą do nieba". Zakup wyciągarki szybowcowej do szkolenia lotniczego młodzieży 221 400 zł 1 375
4 Budowa skateparku jako części przyszłego Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlem Wojska Polskiego a Osiedlem Kopernika 500 000 zł 1 117
5 Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w Bielsku-Białej 200 000 zł 1 079
6 Mobilny punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością 255 800 zł 663
7 Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów parku typu Street Workout 120 500 zł 643
8 „Posprzątaj Po Swoim Psie” - Spektakl Edukacyjny na temat, który wszystkich nas dotyka - skierowany do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych - publicznych, niepublicznych oraz prywatnych w Bielsku-Białej 89 100 zł 559
9 Lotniczy plac zbaw na terenie lotniska w Aleksandrowicach 146 700 zł 512
10 Mały Kucharz - warsztaty kulinarne dla dzieci 47 500 zł 489
11 Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych przy ul. Babiogórskiej, Goleszowskiej, Sterniczej 500 000 zł 338
12 Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy 85 000 zł 327
13 Budowa Skateparku na Osiedlu Rosta 492 000 zł 297
14 Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na Błoniach 181 000 zł 282
15 Winda dla czytelników w Książnicy Beskidzkiej 307 500 zł 202
16 Remont chodnika przy ulicy Katowickiej na odcinku od ulicy Botanicznej do ulicy Królewskiej 500 000 zł 175
17 Wystawienie pomnika "Podhalańczyka" na Pl. Zwycięstwa 250 000 zł 163
18 Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława oraz ul. Piastów Śląskich 340 000 zł 153
19 Skate Park Hawk 500 000 zł 153
20 Lekcja dziejów - Średniowieczny Jarmark 48 000 zł 131
21 Organizacja szkoleń, wykładów i warsztatów w ramach konferencji dla rodziców i wychowawców z cyklu "Wychowywać i uczyć" - wychowanie to zadanie 26 000 zł 124
22 Skansen polskich fortyfikacji - renowacja schronu z 1939 roku 8 400 zł 111
23 Doposażenie szkół w sprzęt sportowy 50 000 zł 108
24 Jem zdrowo - Będę zdrowy! Interaktywny spektakl edukacyjny dla dzieci propagujący zdrowe odżywianie. 155 100 zł 104
25 Bielsko-Biała - Moja Mała Ojczyzna 74 500 zł 89
26 Rewitalizacja terenu przy ulicy Żywieckie Przedmieście połączona z budową ścieżki dla pieszych, miejsc parkingowych i skweru rekreacyjnego 288 100 zł 74
27 Smart City – Miasto dla Ludzi. Zintegrowany System Zarządzania Przestrzenią Publiczną 200 000 zł 74
28 Bezpiecznie z miasta w góry 193 900 zł 69
29 Obserwacje dalekie i bliskie 35 800 zł 67
30 Ogród Spotkań Bielskich 106 000 zł 52
31 Budowa ogólnodostępnego parkingu Komorowice-Obszary 113 000 zł 41
32 Kompoinwazja 500 000 zł 34
33 Wmurowanie tablicy upamiętniającej pomnik Gabriela Narutowicza 12 000 zł 10
34 „Smoki uczą Dzieci mądrze segregować śmieci” Interaktywne Praktyczne Szkolenie na temat Segregacji Odpadów na Suche i Mokre 68 800 zł 5

Suma wszystkich nieważnych głosów: 1 114

Suma niewykorzystanych środków: 5 500 zł

Wiek głosujących

  •   16 - 29 lat (3 570 osób)
  •   30 - 44 lat (5 836 osób)
  •   45 - 59 lat (3 485 osób)
  •   60 - 74 lat (3 383 osób)
  •   75 i więcej lat (991 osób)

Płeć głosujących

  •    Kobiety (55.44%)
  •    Mężczyźni (44.56%)

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
0102 03040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031