Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Głosowanie na projekty

Termin głosowania na projekty

Wszystkie projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które pozytywnie przeszły pełną weryfikację, biorą udział w głosowaniu. Głosować można na 2 sposoby: osobiście w wyznaczonych punktach lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego 2016.

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (osiedlowy), przy czym poparcie dla projektu osiedlowego (lokalnego) może wyrazić jedynie mieszkaniec Osiedla, którego projekt dotyczy.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy miasta Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 lat, poprzez:

  • wypełnienie kart do głosowania w punktach głosowania lub przekazanie kart do głosowania do wyznaczonych punktów głosowania, których lista zostanie opublikowana w odrębnym ogłoszeniu,
  • wypełnienie kart interaktywnych do głosowania przez internet, dostępnych w okresie głosowania na stronie Budżetu Obywatelskiego 2016 pod adresem internetowym http://www.obywatelskibb.pl (wejście przez zakładkę "Głosowanie")

 

O budżecie