Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Projekty ogólnomiejskie (34)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

OBB002 • 200 000 zł Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w Bielsku-Białej

Celem projektu jest zapewnienie całodobowej, bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla poszkodowanych w wypadkach losowych i komunikacyjnych bezpańskich i wolnożyjących zwierząt. Z uwagi na fakt, że lekarze weterynarii zatrudnieni w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt pracują w godzinach od 8.00 do 14.00, to poza wymienionymi godzinami tj. od 14.00 do 8.00 znalezione przez mieszkańców Bielska-Białej i zabrane przez Schronisko poszkodowane, ranne i cierpiące zwierzęta muszą uzyskać pomoc lekarza weterynarii. Projekt Budżetu Obywatelskiego stanowi kontynuację zadań dla projektu \"Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt\", który jest realizowany w roku 2015. Całodobowa opieka weterynaryjna ma opierać się na ścisłej współpracy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z wybranym przez kierownika Schroniska Zakładem Leczniczym dla Zwierząt. Schronisko zabiera z terenu Bielska-Białej poszkodowane w wypadkach zwierzęta i przekazuje je w godzinach od 8.00 do 14.00 do gabinetu schroniskowego, natomiast poza wymienionymi godzinami, zawozi do wybranego, prywatnego zakładu leczniczego dla zwierząt. Zakład leczniczy dla zwierząt wykonuje czynności ratujące życie, dokonuje diagnostyki, wykonuje niezbędne zabiegi chirurgiczne w zależności od stanu pacjenta. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta, zaopatrzeniu w niezbędne leki, zwierzę przekazywane jest do Schroniska.

OBB003 • 68 800 zł „Smoki uczą Dzieci mądrze segregować śmieci” Interaktywne Praktyczne Szkolenie na temat Segregacji Odpadów na Suche i Mokre

„Smoki uczą dzieci mądrze segregować śmieci” - Szkolenie kontynuujące projekt „Jak smoki i dzieci segregują śmieci” prezentowany w 20 Szkołach Podstawowych w Tychach (2012), 20 Przedszkolach Publicznych w Bielsku-Białej (2012), na Eko Master Festiwalu w Tychach (2012 i 2013), na Festynie Ekologicznym we Włoszczowie (2013) oraz Pikniku Rodzinnym w Czarkowie (2015). Nasze doświadczenia wynikające z kontaktu z mieszkańcami miasta wskazują, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na szkolenia na temat segregacji. Jest to szkolenie praktyczne w zakresie segregacji odpadów z podziałem na Suche oraz Mokre, podczas którego dzieci z najstarszych grup przedszkolnych mają okazję osobiście i samodzielnie poprzez zabawę segregować spreparowaną stertę odpadów. Naszymi szkoleniami chcemy się przyczynić do upowszechnienia prawidłowego sortowania odpadów z podziałem na „suche” oraz „mokre” w naszych mieszkaniach, przedszkolach, szkołach oraz instytucjach. Na podstawie doświadczeń innych państw europejskich wiemy, że wyedukowanie prawidłowych „odruchów segregacyjnych” w większości społeczeństw zajmuje około 20 lat. W Bielsku-Białej również widzimy konieczność podniesienia świadomości prawidłowej segregacji odpadów. Więcej informacji FaceBook: Dzieci Śmieci Bielsko-Biała.

Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów parku typu Street Workout

OBB012 • 120 500 zł Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów parku typu Street Workout

Potrzeba stworzenia publicznej przestrzeni dla młodzieży, która swoją aktywność fizyczną opiera o trening z masą swojego ciała jest bezpośrednią przyczyną starań o utworzenie takich warunków w pięknej scenerii parku miejskiego przy ul. Braci Gierymskich. Zielona przestrzeń, otoczona budynkami zabudowy wielorodzinnej osiedli: Słoneczne, Beskidzkie, Górne Przedmieście, Bielsko Południe, a także Aleksandrowice, sprzyja aktywności fizycznej w przestrzeni bliskiej miejscu zamieszkania. Staje się ona często panaceum na uciążliwości siedzącego trybu życia. Aktywność ta przejawia się różnymi formami, a jedną z nich jest trening uliczny, który zyskuje coraz więcej zwolenników. Niniejszy projekt zakłada stworzenie przestrzeni wyposażonej w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy Street workout parku. W skład zestawu Street workout parku wejdą: drążek progresywny, poręcze równoległe i drążki poprzeczne zamontowane na różnych wysokościach, drabinki pionowa i poprzeczna, ławka skośna, lina do podciągu oraz kółka długie i wspornik do rozciągania. Wśród urządzeń siłowni zewnętrznej znajdą się: wioślarz, motyl, motyl w rewersie, oraz urządzenia zintegrowane: wyciąg górny i wyciskanie; wahadło, biegacz, twister. Całość uzupełni podłoże wyłożone płytami perforowanymi lub wysypane żwirem rzecznym o frakcji 2-8 mm oraz tablica informacyjna.

Projekty