Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Bielsko-Biała - Moja Mała Ojczyzna

Identyfikator: OBB027. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Bogumił Kanik.

Streszczenie projektu

Projekt: Bielsko-Biała "Moja Mała Ojczyzna" powstał, aby krzewić postawy patriotyczne wśród mieszkańców miasta Bielska-Białej z głównym akcentem położonej na dzieci i młodzież, ponieważ społeczno-socjologiczne uwrażliwienie młodych ludzi daje nadzieję na zainteresowanie się jego własną przyszłością: przyszłością jego potencjalnej rodziny. miasta, powiatu, regionu i wreszcie kraju. Celem projektu jest budzenie zainteresowania przeszłością, integracja poprzez edukację, kształtowanie dumy z możliwości życia w kraju o tak bohaterskiej historii. Główny rdzeń projektu stanowi "Piknik Obywatelski", który odbędzie się na rekreacyjnych terenach Błoni. Wśród atrakcji przewidziano m.in.: pokaz sprawności 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego oraz jego wyposażenia, występy orkiestr wojskowych lub festiwal piosenki żołnierskiej połączony z konkursem piosenki żołnierskiej, pokazowy obóz harcerzy - "Miasteczko Harcerskie", konkursy, podchody, gry terenowe, zawody strzeleckie zarówno dla dzieci jak i dorosłych, a przede wszystkim wielkie ognisko połączone z tradycyjnym pieczeniem pysznej, darmowej kiełbaski + chleb, grochówka. herbata z kuchni polowej, itd.

Opis projektu

Główna idea/przesłanie projektu

Główny cel projektu stanowi aktywizacja potencjału ludzi młodych, który nie jest w pełni wykorzystywany. Cechy, które charakteryzowały ich rówieśników z czasów II Wojny Światowej, tj. zainteresowanie drugim człowiekiem, bezinteresowna pomoc przypuszczać można, że są w obecnych czasach w zaniku. Młodzieży doby elektroniki, cyberprzestrzeni wydaje się, że ich życie to, to które tworzą w wirtualnej rzeczywistości. Izolacja, brak zainteresowań własnych oraz zainteresowania ze strony osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe ukształtowanie, niejednokrotnie prowadzi do ich angażowania się w różne grupy rówieśnicze, które niejednokrotnie wykorzystują pokłady niespożytkowanej energii w sposób niezgodny z prawem.

Projekt w doniesieniu do młodzieży zakłada:

 1. Integrację   młodych  ludzi,   wspólne   kontakty,   czerpanie  wzorców  z   „ułożonych" rówieśników.
 2. Pokazanie, czym jest wartość życia, wolność, suwerenność
 3. Otwarcie na sprawy związane z życiem miasta, partycypowanie w uroczystościach państwowych

Projekt ma również na celu zaproponowanie mieszkańcom ciekawej formy obchodów świąt państwowych. Projekt zakłada integrację mieszkańców z miastem poprzez wspólne uhonorowanie ważnych momentów historycznych w sposób pozwalający na czynne w nich uczestnictwo. Projekt ma uświadomić mieszkańcom, że takie właśnie wydarzenia historyczne, z których możemy być dumni, miały ogromny wpływ na nasze dzisiejsze życie. Dzięki postawie młodych ludzi czasów II Wojny Światowej, ich wizji przyszłości oraz niezłomności w dążeniu do wolności, możemy dzisiaj cieszyć się suwerennością swojego państwa. Ojczyzna to ogromne słowo, które nie każdy rozumie, dlatego też w tym projekcie zdefiniowane zostało w ujęciu lokalnym - „Małej Ojczyzny", w której mieszkańcy żyją, pracują oraz wypoczywają. Obchody świąt państwowych są doskonałą okazją do zacieśnienia więzi łączącej mieszkańca z jego miastem.

Dzień realizacji projektu: 3 maja 2016 rok, tj. Święto Narodowe Trzeciego Maja -analogicznie w kolejnych latach

Plan realizacji projektu: Bielsko-Biała - moja „Mała Ojczyzna". Według proponowanej kolejności:

 1. Uroczystości na placu Ratuszowym z okazji święta Konstytucji 3 maja. Udział w uroczystościach pod Ratuszem
 2. Przejazd wozu pancernego „Half Track" ulicami na tereny rekreacyjne „Błonia"
 3. „Piknik Obywatelski" na terenach rekreacyjnych „Błonia"

Szczegółowy przebieg „Pikniku Obywatelskiego" - wskazanego w punkcie 5. Według proponowanej kolejności

 1. Pokaz sprawności 18. Batalionu Powietrznodesantowego oraz jego wyposażenia
 2. Występ orkiestry wojskowej, festiwal piosenk żołnierskiej połączony z konkursem piosenki żołnierskiej
 3. Pokazowy obóz harcerzy - "Miasteczko harcerskie", w tym: budowa małego obozu harcerskiego dla dzieci, Związku Harcerzy Rzeczypospolitej na Podbeskidziu, Hufca Beskidzkiego Związku Harcerstwa Polskiego - namioty naborowe ZHR i ZHP, obozowy namoit harcerski - robienie pryczy, inscenizacja: pobudki (apel harcerski), alarmu, odegranie ciszy nocnej, itp.)
 4. Konkursy dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Związek Harcerzy Rzeczypospolitej na Podbeskidziu, Hufiec Beskidzki ZHP,  w tym: gra historyczna dla dzieci,
 5. Podchody i gry terenowe dla dzieci i dorosłych Związku Harcerzy Rzeczypospolitej na Podbeskidziu, Hufiec Beskidzki Związku Harcerstwa Polskiego, w tym: "impreza Na Orientację", itp.
 6. zawody strzeleckie zorganizowane przez Związek Strzelecki "Strzelec"
 7. Wielkie ognisko połączone z tradycyjnym pieczeniem kiełbasy plus chleb, grochówka, herbata z kuchni polowej

Lokalizacja

Plac Ratuszowy - uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja, przejazd wozu "Half Track", Katedra św. Mikołaja - "Piknik Obywatelski"

Autor

Bogumił Kanik, telefon: 694460775, adres e-mail: kanik@konto.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 74 500,00 zł

Części składowe zadania

Pokaz sprawności 18. Batalionu Powietrznodesantowego oraz jego wysposażenia

Występ orkiestry wojskowej, występy zespołów regionalnych, konkurs piosenki żołnierskiej - wynagrodzenie, obsługa i nagrody - 15.000,00 zł

Pokazowy obóz harcerzy - "Miasteczko Harcerskie" w tym: budowa małego obozu hracerskiego dla dzieci, Związku Harcerzy Rzeczypospolitej na Podbeskidziu, Hufca Beskidzkiego Związku harcerstwa Polskiego - namioty naborowe ZHR i ZHP, obozowy namiot harcerski - robienie pryczy, inscenizacja: pobudki (apel harcerski), alarmu, odegranie ciszy nocnej itp. - koszt materiaów do budowy obozu - drewno i materiały do budowy - 2.000,00 zł

Komnkursy dla dzieci i dosrosłych, w tym: gra historyczna dla dzieci, tor przeszkód, przeciąganie liny, wyławianie monet, jedzenie jabłka na czas, kręcenie liną, ucieczka z labiryntu, rzut piłką do celu, itp. - koszt materiałów do zorganizowania konkursów i nagród - 5.000,00 zł

Podchody i gry terenowe dla dzieci i dorosłych, w tym: "Impreza Na Orientację", itp. - koszt materiałów do zorganizowania konkursów i nagród - 5.000,00zł

Zawody strzeleckie - koszt materiałów do zorganizowania konkursu i nagród - 5.000,00 zł

Wielkie ognisko połączone z tradycyjnym pieczeniem kiełbasy + chleb, grochówka, herbata z kuchni polowej - koszt produktów spożywczych i drewna - 11.000,00 zł

Dojazd wozu "Half Track" towarzyszącego w przejściu z Placu Ratuszowego do Katedry a później na tereny rekreacyjne Błoni - koszt wyposażenia i dojazdu - 2.500,00 zł

Koszty wyżywienia, dojazdu wolontariuszy organizujących festyn oraz koszty transportu namiotów - 4.000,00 zł

Koszt wynajęcia sceny, obsługi nagłośnienia = 5.000,00 zł

Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia imprezy masowej (OC, ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za zabezpieczeni medyczne i PPOŻ) - 5.000,00 zł

Koszty dojazdu grup rekonstrukcyjnych, materiały pirotechniczne - 15.000,00 zł

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty