Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Kompoinwazja

Identyfikator: OBB029. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Agnieszka Wybraniec.

Streszczenie projektu

Program "Kompoinwazja" to program dopłat dla mieszkańców, który ma na celu zwiększenie liczby godspodarstw, w których kompostuje się odpady zielone z ogrodu. Dzięki przydomowym kompostownikom zmniejszy się problem odbioru trawy.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie uruchomiony program dopłat dla mieszkańców Bielska-Białej, którzy zakupią kompostowniki do przydomowych ogrodów. Celem projektu jest polepszenie sytuacji kompostowni, zachęcenie mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych, w tym problematycznej trawy. Dopłata do maks. kwoty 200 zł / gospodarstwo za okazaniem faktury vat.

Lokalizacja

Miasto Bielsko-Biała

Autor

Agnieszka Wybraniec

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500 000,00 zł

Części składowe zadania

2.500 tysiąca dopłat po 200 zł = 500.000,00 zł

Uwagi

Wnioskodawczyni wyjaśnia, że celem projektu jest polepszenie sytuacji kompostowni, zachęcenie mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych. Dopłata będzie wynosić 70% kosztu zakupu kompostownika, z zastrzeżeniem, że jednorazowa dopłata nie może przekroczyć 350 zł (koszt zakupu kompostownika do kwoty 500 zł). Dopłaty mogą uzyskać mieszkańcy, którzy w określonym przez UM terminie złożą wniosek. Wnioski będą rozpatrywane i realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, do wyczerpania puli pieniędzy (500.000zł). Warunkiem otrzymania dopłaty będzie przedłożenie faktury na zakup kompostownika.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty