Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Lekcja dziejów - Średniowieczny Jarmark

Identyfikator: OBB015. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Jolanta Jurzak.

Streszczenie projektu

Słowiańskie spotkanie ma na celu zaprezentowanie odwiedzającym: obozowiska, życia ludności i tradycji średniowiecza. Wojowie i rzemieślnicy pokażą obóz, aby przedstawić jak się spało, prace ludzi, przedmioty i naczynia domowe. Publiczność zobaczy w co się ubierano, w jaki sposób szyto i ozdabiano stroje, uzbrojenie, co się jadło i piło. Dzieci, młodzież jak i dorośli będa mogli przekonać się jak bawiono się w średniowieczu, można będzie wziąć udział w grach, zabawach i konkursach związanych z średniowiecznymi tradycjami, jak i warsztatach, które poprowadzą wojowie. Atrakcją na pewno będzie inscenizacja historyczna w wykonaniu wojów i koncert grupy folkowej - grającej wspaniałą porywającą muzykę inspirowaną słowiańskim folklorem. Jest to projekt edukacyjny podnoszący wiedzę o początkach życia w średniowieczu oraz wiedzę na temat ginących zawodów, np. tkactwo, kowalstwo, ceramika i nauki poszczególnych technik rękodzieła - powinno to uzmysłowić jakie są możliwości ratowania ginących zawodów.

Opis projektu

Dzięki Turniejowi mieszkańcy miasta będą mogli zapoznać się z dorobkiem naszych przodków w minionych wiekach i postawami godnymi naśladownictwa. Prowadzonym turniejom, pokazom, inscenizacjom historycznym można przypisać funkcje edukacyjne. Opiera się to wszystko na solidnych podstawach historycznych. Jego integralną częścią, oprócz inscenizacji historycznej będzie koncert muzyki folkowej oraz pradziejowy jarmark rzemiosł dawnych, stanowiący ożywioną lekcję historii, podczas której mieszkańcy miasta będą mogli zapoznać się z pradawnymi technikami obróbki metalu, wyrobu broni, magicznej mocy zielarstwa, historycznych technik hafciarskich, szycia strojów i ich ozdabianiem, ceramiki, garncarstwa itp. W ramach średniowiecznego spotkania członkowie grupy rekonstrukcyjnej: rozbiją obóz, aby przedstawić codzienne życie i pracę ludzi w średniowieczu, zaprezentują naczynia, można będzie zobaczyć jak się kiedyś gotowało, co sie jadło i piło; zaprezentują i omówią musztrę wojów, która obejmuje prezentację szyków bojowych; pokazy walk w Kręgu Honoru i Kręgu Zdrady; pokazy uzbrojenia; walki z wojem; nauka strzelania z łuku; przeprowadzone zostaną gry i zabawy sprawnościowe, turniej łuczniczy itp; prowadzone będą warsztaty tkackie oraz przedstawione zostaną techniki szycia strojów i ich ozdabiania; koncert muzyki folkowej; warsztaty artystyczne. Poprzez organizację imprezy, która odbywać się będzie w sobotę i niedzielę planuje się "przeniesienie" mieszkańców miasta, uczestników w odległe czasy średniowiecza. Sprawić by na kilka chwil zapomnieli o kłopotach i życiu codziennym i dali sie porwać urokowi dawnych czasów, przewiduje się wprowadzenie w świat tętniącej życiem osady, pracy i życia jej mieszkańców - by sie poczuli jak w dawnych czasach.

Lokalizacja

Teren BBOSIR "Błonia", Rynek Starego Miasta

Autor

Jolanta Jurzak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 48 000,00 zł

Części składowe zadania

Organizacja wioski słowiańskiej, inscenizacja historyczna, koncert folkowy, warsztaty artystyczne (kowalstwo, tkactwo, zielarstwo, haft itp.), gry i zabawy, konkursy dla uczestników - 34,000 zł

Zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia warsztatów dla mieszkańców - 5000 zł

Koszty nagłośnienia - zakup - 2000 zł

Wynajem terenu wraz z podłączeniem do energii - 3000 zł

Koszty reklamy imprezy - plakaty, ulotki itp. - 1000 zł

Koszty zabezpieczenia medycznego i porządkowego - 3000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty