Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na Błoniach

Identyfikator: OBB020. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Władysław Göttlich.

Streszczenie projektu

Modernizacja dotyczy jedynego w Bielsku-Białej obiektu służącego do celów dydatktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci w ruchu drogowym. Wybudowana w latach 80. Miasteczko Ruchu Drogowego nie spełnia obecnie kompleksowo wszystkich wymogów. Na miasteczku m.in. dzieci Szkół Podstawowych uzyskują uprawnienia jazdy na rowerach. Młodzież uczestniczy w szkoleniach, konkursach i imprezach zorganizowanych przez Klub TKKF. Gremialnie pod okiem rodziców i opiekunów młodzież nabiera nawyki i umiejętności poruszania się w ruchu drogowym.

Opis projektu

  1. Odnowienie i renowacja znaków drogowych poziomych i pionowych, zakup i montaż sygnalizacji świetlnych oraz naprawa oświetlenia terenu.
  2. Wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz naprawa istniejących asfaltowych nawierzchni drogowych.
  3. Zakup i montaż dwóch drewnianych domków pełniących rolę magazynu sprzętu sportowego oraz szatni - przebieralni dla dzieci .
  4. Niwelacja części terenu oraz zakup i montaż małej architektury rekreacyjno-sportowej.
  5. Zakup 20 rowerów egzaminacyjnych dla młodzieży szkolnej /magazynowanych na obiekcie/.

Lokalizacja

Działka 424/20, KW 58043, Mikuszowice Śląskie (Błonia), Bielsko-Biała

Autor

Władysław Göttlich, telefon: 507058101, adres e-mail: gottlich.w@op.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 181 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Odnowienie i renowacja znaków drogowych poziomych i pionowych, zakup i montaż sygnalizacji świetlnych oraz naprawa oświetlenia terenu - 30.000,00 zł
  2. Wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz naprawa istniejących asfaltowych nawierzchni drogowych - 25.000,00 zł
  3. Zakup i montaż dwóch drewnianych domków pełniących rolę magazynu sprzętu sportowego oraz szatni - przebieralni dla dzieci - 70.000,00 zł
  4. Niwelacja części terenu oraz zakup i montaż małej architektury rekreacyjno-sportowej - 40.000,00 zł
  5. Zakup 20 rowerów egzaminacyjnych dla młodzieży szkolnej /magazynowanych na obiekcie/ - 16.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty