Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Ogród Spotkań Bielskich

Identyfikator: OBB037. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Agata Wejtko.

Streszczenie projektu

Celem projektu jest powstanie innowacyjnego ogrodu edukacyjnego, będącego przestrzenią obserwacji i edukacji zarówno dla dzieci ze szkoły jak i pozostałych mieszkańców Bielska-Białej. Zastosowane w nim pilotażowe rozwiązania mogą być przykładem zarówno dla innych szkół jak i dla osób prywatnych. Ponadto, powstała przestrzeń edukacyjna umożliwi przeprowadzenie wspólnych zajęć wzmacniających integrację międzyszkolną.

Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie w Bielsku-Białej ogrodu edukacyjnego, będącego przestrzenią obserwacji i edukacji zarówno dla dzieci ze szkoły jak i pozostałych mieszkańców Bielska-Białej. W ramach projektu powstanie m.in: permakulturowy ogród leśny, ogród bagienny z napowietrzną ścieżką edukacyjną, szklarnia wraz z systemem pozyskiwania energii słonecznej, wewnętrzny ogród wertykalny. Zaadoptowany zostanie istniejący mały budynek- pokryty tynkami glinianymi, graffiti z mchu i zielonym dachem, powstanie przy nim miejsce do segregacji odpadów wraz z kompostownikiem, na terenie ogrodu powstanie też nowoczesna uprawa grzybów jadalnych. W ramach projektu ukształtowana zostanie przestrzeń całości ogrodu, posadzone zostaną krzewy, pnącza i inne rośliny biocenotyczne wspierające życie lokalnej fauny. W ogrodzie dzieci uprawiać będą wiele jadalnych roślin i grzybów ucząc się jednocześnie licznych zależności związanych z funkcjonowaniem żywych ekosystemów. Wyhodowane plony będą spożywane przez dzieci w szkolnej stołówce, będą one też bazą do przeprowadzania prozdrowotnych warsztatów.

Jest to projekt, łączący w sobie wiele aspektów zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim edukacyjny, ekologiczny i integracyjny. Edukacyjny, bowiem ogród będzie miejscem nie tylko nauki teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Ekologiczny wymiar projektu to m.in. pokazanie oddziaływania na środowisko każdej naszej czynności i doświadczenie, jak za pomocą kształtowania terenu, odpowiednich nasadzeń jesteśmy w stanie stwarzać odpowiednią przestrzeń do życia dla wielu cennych gatunków, w tym także dla człowieka. Projekt ma na celu pokazanie, jak poprzez innowacyjne podejście do kształtowania terenów, nie tylko zielonych, można kształtować pozytywne postawy wśród młodzieży i dorosłych. Postawy przyczyniające się do poprawy życia każdego z nas, z jednoczesną poprawą stanu naszego środowiska. Równie ważne, jeżeli nie najważniejsze są tu integracyjne walory projektu, i to na wielu poziomach. Na początku integracja dzieci ze wszystkich szkół z gminy Bielsko-Biała przy tworzeniu ogrodu, poszczególnych jego elementów, a gdy już powstanie, w eksplorowaniu go na wielu płaszczyznach. Edukacja dzieci to świetny punkt wyjścia do edukacji ich rodziców (dorosłych). Bielsko-Biała ma znakomite warunki do wszelkich działań proekologicznych -dzięki temu projektowi może stać się pionierem w rozwijaniu i wdrażaniu w życie bardzo szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w nowoczesnym wydaniu i wsparciu innowacyjnych rozwiązań, które mogą stanowić inspirację dla innych ośrodków edukacyjnych w całej Polsce. Posiadanie na swoim terenie nowatorskiego edukacyjnego ogrodu przyczyni się na pewno do lepszego poznania otaczającej natury i jej zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego kształtowania, a zastosowane w nim pilotażowe rozwiązania mogą być przykładem zarówno dla innych szkół jak i dla osób prywatnych. Istnienie ogrodu w długofalowej perspektywie na pewno też poprawi jakość życia mieszkańców naszego miasta

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Pocztowa 22, Waldorfska Szkoła Podstawowa

Autor

Agata Wejtko

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 106 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Ukształtowanie terenu - 3.000,00 zł
  • Założenie ogrodu bagiennego - 20.000,00 zł
  • Adaptacja istniejącego małego budynku - tynki gliniane, graffiti z mchu, zielony dach, kompostownik - 10.000,00 zł
  • Rośliny, grzybnie, materiały - 13.000,00 zł
  • Budowa szklarni wraz z systemem pozyskiwania energii słonecznej - 35.000,00 zł
  • Wewnętrzny ogród wertykalny - 25.000,00 zł

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty