Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

„Posprzątaj Po Swoim Psie” - Spektakl Edukacyjny na temat, który wszystkich nas dotyka - skierowany do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych - publicznych, niepublicznych oraz prywatnych w Bielsku-Białej

Identyfikator: OBB004. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Władysław Aniszewski.

Streszczenie projektu

„Posprzątaj po swoim psie” - Spektakl Edukacyjny, kontynuacja zrealizowanego w 2015 roku projektu Budżetu Obywatelskiego pt. „Posprzątaj po swoim psie”.
Zadaniem Spektaklu Edukacyjnego jest dotarcie do jak największej ilości dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Zebrane opinie motywują nas do rozszerzenia prezentacji Spektaklu Edukacyjnego „Posprzątaj po swoim psie” na wszystkie publiczne, niepubliczne oraz prywatne Szkoły Podstawowe w Bielsku -Białej w grupach około 100 osobowych.
Dowcipna i interaktywna forma spektaklu sprawia, że informacje na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem miasta psimi odchodami, pozostają na długo w pamięci widzów.
Każdy widz otrzymuje specjalne biodegradowalne woreczki na psie odchody, oraz pamiątkową odznakę.
Spektakl z elementami teatru lalkowego w wykonaniu aktorów pracujących w Banialuce, doświadczonych w wielu akcjach edukacyjnych i proekologicznych.
Ogromnym sukcesem projektu jest powszechna akceptacja tego trudnego tematu oraz mnóstwo próśb o kontynuację i dalsze zaangażowanie.

Opis projektu

Jest to kontynuacja projektu, który zakłada przeszkolenie jak największej grupy społecznej na temat związany z zanieczyszczeniem miasta psimi odchodami.
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 2015, ponad 3000 dzieci, oraz Wychowawców i Opiekunów z Publicznych Szkół Podstawowych obejrzało 28 prezentacji naszego Spektaklu Edukacyjnego. Doświadczenia z innych miast europejskich wskazują, że najlepszymi odbiorcami informacji na ten temat są dzieci w wieku szkolnym. To właśnie dzieci, dzięki Spektaklowi Edukacyjnemu „Posprzątaj Po Swoim Psie” przekazują zdobyte informacje dalej w swoim najbliższym środowisku, stając się „ambasadorami” poprawnych społecznie zachowań.
Widzowie spektaklu uczestniczą interaktywnie w historii, której głównym zadaniem jest przekazanie w dowcipny sposób, informacji o zagrożeniach wynikających z zachowań niektórych właścicieli psów, oraz o zaletach nie tylko społecznych, ale także i ekologicznych, sprzątania po swoim psie. Propagujemy i namawiamy również do konieczności używania specjalnych torebek biodegradowalnych. Na koniec każdy widz otrzymuje woreczki na psie odchody w kartoniku w kieszonkowym rozmiarze, oraz pamiątkową odznakę.
Ogromnym sukcesem projektu jest powszechna akceptacja tego trudnego tematu, oraz mnóstwo próśb o „więcej” - o kontynuację i dalsze zaangażowanie.
Wszystkie te pozytywne opinie motywują nas do zgłoszenia chęci prezentacji Spektaklu Edukacyjnego „Posprzątaj Po Swoim Psie” tym razem we wszystkich Szkołach Podstawowych - Publicznych, Niepublicznych oraz Prywatnych w grupach około 100 osobowych - tak aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony.

Lokalizacja

Budynki Szkół Podstawowych: publicznych, niepublicznych i prywatnych na terenie miasta Bielsko-Biała.

Autor

Władysław Aniszewski, adres e-mail: smokidziecismieci@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 89 100,00 zł

Części składowe zadania

  • Szkoły Publiczne 26 x 2025 zł - 52.650 zł
  • Szkoły prywatne i niepubliczne - 18 x 2025 zł - 36.450 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty