Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława oraz ul. Piastów Śląskich

Identyfikator: OBB019. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Anna Gawor.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje:

  • Remont będącego w złym stanie technicznym chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 8 przy ul. Piastów Śląskich wzdłuż ulicy miejskiej oraz innych miejsc wzdłuż wymienionych we wniosku ulic, na powierzchni ok. 260 m2,
  • Remont będących w złym stanie technicznym dróg osiedlowych przy ul. Piastów Śląskich oraz ul. Księcia Przemysława. Remont swoim zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki i asfaltowej, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej o grubości 8 cm, wraz z wymianą krawężników, na powierzchni ok. 1800 m2

Opis projektu

Zadanie obejmuje:

  • Remont będącego w złym stanie technicznym chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 8 przy ul. Piastów Śląskich wzdłuż ulicy miejskiej oraz innych miejsc wzdłuż wymienionych we wniosku ulic. Remont obejmuje rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych, wykonanie niezbędnej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej o grubości 6 cm, wraz z wymianą obrzeży i krawężników, na powierchni ok. 260 m2
  • Remont będących w złym stanie technicznym dróg osiedlowych przy ul. Piastów Śląskich oraz ul. Księcia Przemysława. Remont swoim zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki i asfaltowej, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej o grubości 8 cm, wraz z wymianą krawężników, na powierzchni ok. 1800 m2.

Zakres prac obejmuje również koszt  wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Lokalizacja

Teren zlokalizowany na Os. Piastowskim w Bielsku-Białej wg załączonej do projektu mapy.

Autor

Anna Gawor, telefon: 33 4980466

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 340 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Remont chodnika - 50.000,00 zł
  • Remont dróg osiedlowych - 290.000,00 zł

Uwagi

Wnioskodawczyni w piśmie z dn. 30 września 2015 wyraziła zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. Zadanie obejmowałoby remont nawierzchni ul. Ks. Przemysława oraz Piastów Śląskich od budynku nr 16 w stronę ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty