Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Rewitalizacja terenu przy ulicy Żywieckie Przedmieście połączona z budową ścieżki dla pieszych, miejsc parkingowych i skweru rekreacyjnego

Identyfikator: OBB039. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Bożena Pierlak.

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu, na którym powstał „dziki parking" dewastując teren zielony. Rewitalizacja skweru ma obejmować budowę zorganizowanych miejsc parkingowych, alejek dla pieszych łączących przeciwległe ulice, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz zamontowanie oświetlenia zewnętrznego. Na całości terenu znajdować się będą ławeczki służące do krótkiego odpoczynku zarówno mieszkańcom jak i oczekującym na przyjazdy autobusów. Z terenu będą mogły korzystać spacerujące z dziećmi mamy, posiadacze psów, a także wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej potrzebujący chwili spokoju w centrum miasta. Powstałe miejsca parkingowe będą służyć zarówno mieszkańcom pobliskiego terenu, jak i korzystającym ze znajdującego się w sąsiedztwie boiska.

Opis projektu

Teren między ulicami Żywieckie Przedmieście ,Partyzantów i Karpackiej jest objęty w studium zagospodarowania przestrzennego jako teren zielony-skwer. Obecnie na tym terenie w sposób niezorganizowany parkują samochody. Chcemy zagospodarować teren w sposób przyjemny dla środowiska i mieszkańców, trzymając się zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt obejmuje stworzenie :

  • miejsc parkingowych wzdłuż linii ulicy Żywieckie Przedmieście, które mogło by służyć zarówno mieszkańcom jak i uczestnikom sportowych imprez z pobliskiego boiska,
  • ciągu komunikacyjnego (alejek) dla pieszych od przystanku przy ul. Partyzantów w kierunku ulic Żywieckie Przedmieście, Kochanowskiego i Karpackiej,
  • zrekultywowanie terenów zielonych , na które w tej chwili nawieziony jest tłuczeń, nasadzenie krzewów, drzew ozdobnych, posianie trawy.

Na całości terenu znajdować się będą ławeczki służące do krótkiego odpoczynku zarówno mieszkańcom jak i oczekującym na przyjazdy autobusów.

Lokalizacja

Obszar między ulicami: Żywieckie Przedmieście, Karpacką i ul. Partyzantów w Bielsju-Białej, nr działek wg załączonego projektu.

Autor

Bożena Pierlak, adres e-mail: bozena.pierlak@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 288 100,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie parkingu na ok. 25 samochodów osobowych - 62.000,00 zł
  2. Wykonanie alejek dla pieszych - 31.000,00 zł
  3. Wykonanie ławek, koszy na śmieci, koszy na odchody zwierzęce, lamp parkowych (razem z montażem) - szczegółowa wycena firmy stanowi załącznik do projektu - 40.000,00 zł
  4. Rekultywacja terenu - ściągnięcie nawierzchni, zakup ziemi, rozplantowanie, zakup trawy, sadzenie - 120.500,00 zł
  5. Zakup roślin ozdobnych, nasadzenie wzdłuż alejek - 34.600,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty