Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Skate Park Hawk

Identyfikator: OBB040. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Iwona Rakowska.

Streszczenie projektu

Celem projektu jest stworzenie SKATEPARKU „HAWK" mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia na terenie Ogródka Jordanowskiego - miejsca, gdzie mieszkańcy dzielnicy Biała Wschód jak i zarówno mieszkańcy całej miejscowości Bielsko - Biała, będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny. Skatepark to obiekt sportowy pozwalający aktywnie wypocząć oraz skupić w jednym miejscy ludzi dzielących tą samą pasję, to miejsce do jazdy na deskorolkach, rolkach i rowerach BMX .

Opis projektu

Miejskie tereny zielone, ze względu na kształtowanie warunków przestrzennych oraz klimatycznych stanowią ważny element przyrody Bielska - Białej. Do zieleni urządzonej zalicza się również parki, zieleńce oraz zieleń osiedlową. Sumaryczna powierzchnia terenów zielonych na terenie miasta wynosi 381,61 ha.

Tereny zielone wzbogacają system zieleni miejskiej, stanowią miejsca wypoczynku mieszkańców, a także pełnią funkcje izolacyjne i ochronne tras komunikacji pieszej, rowerowej, kolejowej i samochodowej, dlatego niezbędne jest zachowanie istniejących terenów oraz ciągła ich modernizacja zaspokajająca zmieniające się potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta Bielska - Białej są przede wszystkim parki. Na terenie miasta jest 11 parków zabytkowych oraz 9 parków miejskich. Powierzchnia parków wynosi 61,52 ha, co stanowi 16% powierzchni terenów zielonych.

Jak wynika z powyższych informacji Parki odgrywają duża rolę w rekreacji mieszkańców Bielska-Białej, należy jednak zauważyć, iż parki zabytkowe czy też miejskie zlokalizowane są w innych dzielnicach miasta niż w obrębie dzielnicy Biała Wschód, a miejscowość Bielsko-Biała posiada tylko jeden Skatepark mieszczący się na Błoniach. Ważne jest, aby zmodernizować zagospodarowanie części Ogródka Jordanowskiego mieszczącego się na terenie obszaru dzielnicy Biała Wschód, aby mieszkańcy dzielnicy i nie tylko mogli korzystać z profesjonalnego i bezpiecznego sprzętu oferowanego przez Skatepark, który znajduje się w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Celem projektu jest stworzenie Skateparku „HAWK" mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia na terenie Ogródka Jordanowskiego - miejsca, gdzie mieszkańcy dzielnicy Biała Wschód jak i zarówno mieszkańcy całej miejscowości Bielsko - Biała będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny.

Przedstawiona propozycja zagospodarowania części terenu Ogródka Jordanowskiego obejmuje oraz spełnia oczekiwania nie tylko mieszkańców dzielnicy Biała Wschód. Nasza oferta spędzania wolnego czasu na terenie Ogródka Jordanowskiego jest skierowana do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Naszym zadaniem, które chcielibyśmy zrealizować poprzez utworzenie Skateparku jest stworzenie miejsca aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich pasji, zapoczątkowania nowych hobby oraz stworzenia alternatywnego pomysłu dla spędzania wolnego czasu w domu. Skatepark to obiekt sportowy pozwalający aktywnie wypocząć oraz skupić w jednym miejscy ludzi dzielących tą samą pasję, to miejsce do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach BMX

SEGMENTACJA RYNKU:

  • oferta skierowana jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz osób dorosłych,
  • do osób uprawiających sport
  • do osób aktywnie spędzających czas wolny
  • do miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach oraz rowerach BMX
  • do amatorów i profesjonalistów związanych z w/w czynnościami.

PLAN ROZWOJU:

Realizacja przedstawionego przez nas projektu: zagospodarowania części Ogródka Jordanowskiego na Skatepark pozwoli na wykorzystanie potencjału tego terenu oraz zwiększenie atrakcyjności Parku (ogródka), który w przyszłości może stać się nie tylko miejscem spędzania wolnego czasu, ale również stać się miejscem organizacji imprez plenerowych, pikników rodzinnych bądź zawodów sportowych wykorzystując sprzęt sportowy uwzględniony w przedstawionym przez nas projekcie.
Niektóre eventy potrafią zgromadzić kilkuset osobową widownię . Oczywiście jest to skromna liczba w porównaniu z innymi popularnymi dyscyplinami, ale skateboarding rozwija się na tyle dynamicznie, że niektóre miasta już teraz mogą wpisać zawody do swojego corocznego kalendarza imprez. Należy również nadmienić, że modernizacja Ogródka Jordanowskiego będzie miała duży wpływ na poprawę aktywności fizycznej dzieci oraz młodzieży jak również zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Lokalizacja

Ogródek Jordanowski, ul. Wyzwolenia, Bielsko-Biała

Autor

Iwona Rakowska, telefon: 725295553, adres e-mail: iwa2503@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Koszt urządzeń - 129.150,00 zł
  2. Koszt montażu - 5.166,00 zł
  3. Tablica informacyjna - 800,00 zł
  4. Przygotowanie terenu oraz transport - 364.884,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty