Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Sport inwestycją w przyszłość, czyli modernizacja boiska przy ul. Ks. Stanisława Brzóski

Identyfikator: OBB032. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Joanna Łoboz.

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy modernizacji obecnego boiska trawiastego poprzez utworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego, wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych. Zakres prac zakłada w szczególności: oczyszczenie terenu (zdjęcie warstwy humusu, rozebranie istniejących bramek do piłki nożnej); roboty ziemne; transport gruzu, złomu, materiału ziemnego; drenaż; utworzenie warstw podbudowy; dostawę i ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska; zamontowanie piłkochwytów o wys.4 i 6 m z bramą i furtkami; dostawę i montażu urządzeń do gry w ww. gry zespołowe; uporządkowania terenu budowy.

Powstałe boisko stanowić będzie część Terenu Rekreacyjno-Sportowego „Pod Gaikami” (utworzonego wraz z powstającym placem zabaw oraz zaplanowaną siłownią zewnętrzną). Teren ten znajduje się na granicy Lipnik-Straconka i jest on na trasie Straconka (Bulwary) przez Lipnik do Złotych Łanów, a więc rekreacyjnej trasie dla pieszych (uprawiających np. Nordic Walking) czy rowerzystów, a także turystów zmierzających na górskie szlaki Beskidu Małego.

Opis projektu

Sport - płaszczyzna wspólnych spotkań, nauki rywalizacji i współdziałania, dziś dziedzina życia często odsuwana na drugi plan. Zadaniem nas dorosłych, rodziców jest nauka naszych pociech czym jest sport, rywalizacja, czym smak zwycięstwa, a czym gorycz porażki. Dzięki wspólnej grze dzieci uczą się samoorganizacji. Boiska sportowe to świetna inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży, to inwestycja w ich zdrowie fizyczne, ale i umiejętności społeczne. Stąd właśnie narodził się pomysł projektu modernizacji boiska trawiastego przy ul. Ks. Brzóski.

Spacery w tej okolicy potwierdzają, że znajdują się młodzi amatorzy gier zespołowych, młodzi ludzie i całe rodziny, którzy wychodzą z domu i chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Na terenie obecnego boiska trawiastego, znajdującego się na granicy dzielnic Lipnik i Straconki i nieopodal Złotych Łan, dzieci i młodzież z tych dzielnic grają w piłkę organizując własne międzydzielnicowe zawody.

Na dzień dzisiejszy stan opisywanego boiska pozostawia wiele do życzenia. Nierówna nawierzchnia trawiasta, brak siatek w bramkach, brak piłkochwytów uniemożliwiają w pełni wykorzystanie tego terenu zgodnie z jego przeznaczeniem. Brak piłkochwytów przy boisku stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób korzystających z boiska jak też dla kierowców, którzy przejeżdżają ul. Ks. Brzóski w tym obszarze. Poza tym piłki wpadają do ogrodów osób prywatnych, których posesje graniczą z boiskiem i mogą być bezpośrednią przyczyną uszkodzenia mienia.

Składany projekt dotyczy modernizacji obecnego terenu poprzez utworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego, wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych (np. piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i/lub siatkówki i inne) o nawierzchni poliuretanowej. Zakres prac zakłada w szczególności:

 • oczyszczenie terenu (zdjęcie warstwy humusu, rozebranie istniejących bramek do piłki nożnej);
 • roboty ziemne;
 • transport gruzu, złomu, materiału ziemnego;
 • drenaż;
 • utworzenie warstw podbudowy;
 • dostawę i ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska;
 • zamontowanie piłkochwytów o wys.4 i 6 m z bramą i furtkami;
 • dostawę i montaż urządzeń do gry w ww. gry zespołowe;
 • uporządkowanie terenu budowy

Powstałe boisko stanowiłoby część Terenu Rekreacyjno-Sportowego „Pod Gaikami” (utworzonego wraz z powstającym placem zabaw oraz zaplanowaną siłownią zewnętrzną). Docelowo plac zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym będzie doskonałym miejscem spotkań całych rodzin (dzieci, młodzież, rodzice i osoby starsze). Wielopokoleniowy ,,charakter” obiektu pozwoli na pielęgnowanie rodzinnych wartości wraz budowaniem relacji międzyludzkich i szacunku do drugiej osoby w tym do osób starszych. Teren ten znajduje się na granicy Lipnik-Straconka i jest on trasie na Straconka (Bulwary) przez Lipnik do Złotych Łanów, a więc rekreacyjnej trasie dla pieszych (uprawiających np. Nordic Walking) czy rowerzystów, a także turystów zmierzających na górskie szlaki Beskidu Małego.

Lokalizacja

Obszar obok planowanej inwestycji budowy Terenu Rekreacyjno-Sportowego „Pod Gaikami” przy ul. Ks. Brzóski. Obecne boisko trawiaste.

Autor

Joanna Łoboz

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 475 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Dokumentacja projektowa - 15.000,00 zł
 2. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe (wraz z transportem do 8km i kosztami utylizacji) - 30.000,00 zł
 3. Roboty ziemne (wraz z transportem do 8km i kosztami utylizacji) - 23.000,00 zł
 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej - 220.000,00 zł
 5. Odwodnienie terenu, drenaż - 45.000,00 zł
 6. Chodniki i dojścia / dojazd do boiska - 35.000,00 zł
 7. Zamontowanie piłkochwytów o wys.4 i 6 m z bramą i furtkami - 75.000,00 zł
 8. Dostawa i montaż urządzeń do gry w gry zespołowe (wyposażenie boiska) - 20.000,00 zł
 9. Uporządkowania terenu budowy / roboty wykończeniowe - 12.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty