Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Winda dla czytelników w Książnicy Beskidzkiej

Identyfikator: OBB038. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Dorota Malczewska-Stus.

Streszczenie projektu

Projekt ma za zadanie ułatwienie dostępu do zbiorów i usług Książnicy Beskidzkiej, poprzez budowę zewnętrznej windy. Główny budynek Książnicy to jeden z nielicznych budynków użyteczności publicznej, który nie jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych. Z urządzenia oprócz osób niepełnosprawnych korzystały by osoby starsze, które mają problemy z poruszaniem oraz rodzice z małymi dziećmi. Powyższe grupy osób stanowią dużą część użytkowników instytucji i część z nich rezygnuje z korzystania z zasobów bibliotecznych z powodu problemów z komunikacją wewnątrz budynku.

Opis projektu

Projekt ma na celu budowę zewnętrznej windy dla czytelników Książnicy Beskidzkiej. Brak windy poważnie utrudnia przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, starszych czy osób z małymi dziećmi po budynku Książnicy. Instytucja oprócz podstawowej działalności jaką jest wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, prowadzi wiele działań, których odbiorcami są osoby niepełnosprawne. Wypożyczenie książek czy korzystanie z internetu dla osób poruszających się na wózkach w pomieszczeniach zlokalizowanych na piętrze budynku to prawdziwe wyzwanie. Będący na wyposażeniu schodołaz co prawda likwiduje barierę, schodów ale jest bardzo niewygodny w użytkowaniu i wiele osób niepełnosprawnych nie chce z niego korzystać. Dużym gronem czytelników są osoby starsze, które także maja problemy z poruszaniem. Pokonanie schodów na pierwsze piętro jest często dla tych osób wyzwaniem ponad siły i albo rezygnują z wizyty w bibliotece albo proszą pracowników o donoszenie wybranych pozycji do szatni na parterze budynku. Na drugim biegunie są najmłodsi użytkownicy instytucji, którzy uczestniczą w różnorodnych imprezach i spotkaniach organizowanych przez dział dla dzieci. Możliwość swobodnego dotarcia na piętro z małym dzieckiem w wózku, zwiększyła by znacząco komfort korzystania z biblioteki dla rodziców z małymi dziećmi.

Planowana winda byłaby dostępna z wewnątrz budynku. Lokalizacja na ścianie frontowej na lewo od głównego wejścia tak by swobodnie można było poruszać się po poziomach budynku. Wykonanie projektu składać się będzie z budowy zewnętrznego szybu windy, montażu urządzenia dźwigowego oraz wykonania przystanków (3 poziomy instytucji, parter, 1 oraz 2 piętro).

Lokalizacja

Budynek główny Książnicy Beskidzkiej, ul. Słowackiego 17a, Bielsko-Biała

Autor

Dorota Malczewska-Stus

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 307 500,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty