Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Budowa i wyposażenie: Siłownia na wolnym powietrzu - Aleksandrowice

Identyfikator: 1-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Aleksandrowice przez Ludwik Hejny.

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy:

•  budowy i wyposażenia w elementy małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla nowej „siłowni na wolnym powietrzu", usytuowanej na terenie Osiedla „Aleksandrowice" przy zbiegu ul. Orzeszkowej/ul. Bunscha (w odległości ok. 150 m od węzła komunikacyjnego MZK „Szarotki-Lotnicza") na części działki, będącej własnością Gminy Bielsko-Biała ;

- miejsce lokalizacji projektu:

•  to zwyczajowy dla Mieszkańców Bielska-Białej punkt „startu" i "mety" w ciągu „ścieżki rowerowo-pieszej" (w kierunku /z kierunku „Lotnisko w Aleksandrowicach" i „Dolina Wapienicy" - w ciągu ulic: Lotnicza - Orzeszkowej - Hulanka - Centrum Miasta) -jednej z najbardziej popularnych w mieście;

- funkcje projektu:

•  dopełnienie funkcji tworzonego systemu „sieci ścieżek rowerowo-pieszych" w Mieście, wynikającego z jego doposażenia w niezbędną małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną;

To także szansa stworzenia na Osiedlu - „Aleksandrowice", a także dla Osiedli „Kopernika", ,Piastowskie" i „Beskidzkie" - wspólnej dla Mieszkańców infrastruktury rekreacyjno-sportowej jako miejsca aktywnego wypoczynku, a także społecznej integracji środowiskowej Mieszkańców.

Opis projektu

  1. Powstający w Bielsku-Białej system „sieci ścieżek rowerowych" oraz towarzyszącego im „ciągu ścieżek pieszych" wymaga uzupełnienia w niezbędną infrastrukturę - dopełniającą i towarzyszącą, - o charakterze rekreacyjno-sportowym, której obecnie brak;
  2. Do zespołu elementów takiej infrastruktury zaliczyć można i należy - „Siłownie na wolnym powietrzu";
  3. Zrealizowanie projektu rozwiąże ten problem dla ciągu „ścieżki rowerowo-pieszej" w kierunku/z kierunku „Lotnisko w Aleksandrowicach" i Dolina Wapienicy - Centrum Miasta: jednej z najbardziej popularnych w mieście; w ciągu tym obecnie brak tego typu infrastruktury;
  4. Realizacja projektu to także szansa stworzenia na Osiedlu „Aleksandrowice", i bezpośrednim zapleczu Osiedli „Kopernika", Piastowskie" i „Beskidzkie" wspólnej dla ich Mieszkańców „małej" infrastruktury rekreacyjno-sportowej;
  5. „Siłownia na wolnym powietrzu" może okazać się istotnym elementem integracji społeczno-środowiskowej Mieszkańców w/w. Osiedli, a jej usytuowanie nie wpłynie ujemnie na jakość ich życia;
  6. Lokalizacja projektu, - usytuowanego na Osiedlu „Aleksandrowice" przy zbiegu ul. Orzeszkowej/ul. Bunscha (w odległości ok. 150 m od węzła komunikacyjnego MZK „Szarotki-Lotnicza") na części działki, będącej własnością Gminy Bielsko-Biała - to z jednej strony, znakomite jego skomunikowanie dla potrzeb Mieszkańców, a z drugiej - gwarancja zabezpieczenia jego infrastruktury. Wreszcie, to także niższy koszt i lepsze wykorzystanie gruntów miejskich, będących od lat nieużytkiem;
  7. Typowe wyposażenie „Siłowni na wolnym powietrzu", a także być może większa ilość ich zakupu - daje możliwość uzyskania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej "dobrej jakości" i „w dobrej ceny" w procesie przetargowym.

Lokalizacja

Osiedle Aleksandrowice, ul. Bunscha; działka 808/22

Autor

Ludwik Hejny

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 74 340,00 zł

Uwagi

Wnioskodawca, po przeprowadzonych z Zespołem ds. weryfikacji projektów rozmowach, wyraził na zmianę lokalizacji i zaakceptował nową lokalizację wskazanej inwestycji zaproponowaną przez Wydział Gospodarki Miejskiej UM, tj. w pobliżu ścieżki pieszo-rowerowej na lotnisku w Aleksandrowicach.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty