Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Doposażenie ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej w urządzenia ogrodowe celem zwiększenia aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu oraz urozmaicenia zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym

Identyfikator: 1-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Aleksandrowice przez Alicja Piela.

mapka sytuacyjna fot.1Urządzenia ogrodowe fot. 2Urządzenia ogrodowe fot. 3mapka sytuacyjna fot. 4

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje doposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia ogrodowe do ćwiczeń i zabaw ruchowych dla dzieci oraz ich montaż, wykonanie częściowego ogrodzenia, wymiany uszkodzonych chodników łączących różne poziomy ogrodu, obsadzenie ogrodzenia tujami od wschodniej, południowej i zachodniej strony oraz przycięcie aktualnie rosnącego drzewostanu.

Opis projektu

Projekt obejmuje doposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia ogrodowe do ćwiczeń i zabaw ruchowych dla dzieci, rozwijania ich kreatywności ruchowej oraz artystycznej. Urządzenia ogrodowe typu „Domek małego artysty", „Małpi gaj" ekologiczne ,wykonane z drewna, kantówek bezrdzeniowych, łączone z elementami z płyt HDPE oraz kotwy stalowe. Projekt przewiduje również montaż dwóch ławo stołów dla dzieci oraz kosza na śmieci.

Wykonanie częściowego ogrodzenia placu zabaw od strony wschodniej i południowej wraz z wejściem typu panelowego koloru zielonego, obsadzenie ogrodzenia tujami od strony wschodniej, południowej oraz zachodniej, jednocześnie usunięcie starych, wrastających w ogrodzenie krzewów oraz przycięcie aktualnie rosnącego drzewostanu w celu zapewnienia dzieciom stref cienia oraz zwiększenia zielonej estetyki placu zabaw. Naprawa płyt chodnikowych na ścieżce w ogrodzie łączącej części ogrodu w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu na terenie placu zabaw.

Lokalizacja

Ogród przedszkolny usytuowany przy ul. Orzeszkowej, nr działki 801/26 o pow. 792 m2

Autor

Alicja Piela, telefon: 608244760, adres e-mail: alicja-piela@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wejściową typu plenerowego w kolorze zielonym od strony wschodniej i południowej działki
  2. Przycięcie rosnących aktualnie na terenie działki drzew i krzewów, wykarczowanie - usunięcie krzewów wrastających w linie ogrodzenia
  3. Obsadzenie części wschodniej, południowej i zachodniej terenu tujami
  4. Zamontowanie ekologicznych urządzeń zabawowych dla dzieci wykonanych z drewna typu: "małpi gaj ze zjeżdżalnią" oraz "domku małego artysty"
  5. Zamontowanie 2 szt. ławo-stołów wykonanych z drewna oraz kosza na śmieci
  6. Naprawa - wymiana płyt chodnikowych na ścieżkach w ogrodzie

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty