Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

"Bezpieczna droga do przedszkola" - wykonanie miejsc parkingowych lub postojowych dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 55 oraz dla pracowników

Identyfikator: 2-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Beskidzkie przez Krzysztof Wróbel.

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy wykonania miejsc postoju samochodów dla rodziców przywożących dzieci, petentów i pracowników Przedszkola nr 55 w Bielsku-Białej.

Aktualnie rodzice zatrzymują swoje pojazdy na ulicy, skąd dzieci są przeprowadzane z samochodu do Przedszkola wśród zwmożonego ruchu samochodowego, co zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy wykonać miejsca postojowe lub parkingowe, w zależności od przepisów prawnych, poprawiające bezpieczny dojazd i przeprowadzenie dzieci do Przedszkola.

Opis projektu

Projekt dotyczy wykonania miejsc postoju samochodów dla rodziców przywożących i odbierających dzieci z Przedszkola, petentów oraz pracowników Przedszkola (w godzinach pracy placówki od 6.00 do 17.00). Do tej pory rodzice zatrzymywali swoje pojazdy na ulicy, skąd dzieci były przeprowadzane z samochodu do Przedszkola podczas wzmożonego ruchu samochodowego, co zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy wykonać miejsca postojowe lub parkingowe w zależności od obowiązujących przepisów prawnych, utwardzić nawierzchnię, postawić krawężniki, zrobić odwodnienie terenu, ułożyć kostkę betonową, wykonać zielone ogrodzenie: nasadzić zielone krzewy w celu zachowania estetyki terenu oraz wstawić słupki z łańcuchami ograniczające miejsca postojowe, oznaczyć teren :"Tylko dla klientów i pracowników Przedszkola nr 55" oraz umiejscowić znak z lawetą ostrzegający osoby postronne przed parkowaniem samochodów na terenie ww. parkingu.

Lokalizacja

Teren zielony nie zagospodarowany, przed Przedszkolem nr 55 przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej

Autor

Krzysztof Wróbel

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Podbudowa zasadnicza tłucznia kamiennego, wytworzenie odpowiednich spadków zapewniających swobodny odpływ wody, prace ziemne, wykonanie podsypki piaskowo-cementowej, ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, materiał oraz jego transport potrzebny do wykonania wcześniej wymienionych robót, prace porządkowe po wykonaniu przedsięwzięcia oraz całościowa robocizna za ww. prace - ok. 170,00 zł za m2 / 170,00 zł x ok. 300 m2 przewidywanej powierzchni na miejsc postojowe - 51.000,00 zł
  2. Krawężnik drogowy wjazdowy szary 15 cm -ok. 70,00 zł / mb - 70,00 zł x ok. 10 mb (wjazd i wyjazd) = 700,00 zł
  3. Obrzeże 8 cm na ławie betonowej z oporem - Ok. 35,00 zł / mb 35,00 zł x ok. 60 mb = 2.100,00 zł
  4. Wykonanie ogrodzenia miejsc postojowych barierą łańcuchową (słupkami połączonymi łańcuchem) 150 x 150 cm - 130,00 zł /1 el/ x 45 elementów =
  5. 7.800,00 zł, robocizna ok. 40,00 zł za mb - 40,00 zł x ok. 70 mb = 2.800,00 zł
  6. Obsadzenie zielonymi krzewami części sąsiadującej z budynkiem   - ok. 2.000,00 zł
  7. Tablice informacyjne x 2 szt. Wraz z montażem - Ok. 400,00 / szt - 400,00 zł x 2 = 800,00 zł
  8. Korytko odwadniające z rusztem stalowym 1=0,5m szer./dł./gł. 17/50/15 cena 60,00 zł z robocizną - 0,5 m szt. X 20 mb = ok. 40 szt. = 2.400,00 zł
  9. Dodatkowe prace niezbędne do wykonania miejsc postojowych (np. projekt, prace ziemne, itp.) - 5.400,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty