Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Doposażenie Ogródka Jordanowskiego

Identyfikator: 6-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Biała Wschód przez Iwona Rakowska.

Streszczenie projektu

Celem projektu zagospodarowania przestrzennego Ogródka Jordanowskiego mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy dzielnicy Biała Wschód, będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny. Doposażenie terenu Ogródka Jordanowskiego jest odpowiedzią na duże zainteresowanie wśród mieszkańców, zdrowym i aktywnym trybem życia. Przedstawiona propozycja zagospodarowania terenu Ogródka Jordanowskiego obejmuje oraz spełnia oczekiwania osób w każdym wieku. Oferta spędzania wolnego czasu na terenie Ogródka Jordanowskiego jest skierowana do: dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz osób dorosłych jak i starszych dzięki wykorzystaniu profesjonalnego i bezpiecznego sprzętu sportowo - rekreacyjnego.

Opis projektu

Miejskie tereny zielone, ze względu na kształtowanie warunków przestrzennych oraz klimatycznych stanowią ważny element przyrody Bielska - Białej. Do zieleni urządzonej zalicza się również parki, zieleńce oraz zieleń osiedlową. Sumaryczna powierzchnia terenów zielonych na terenie miasta wynosi 381,61 ha.

Tereny zielone wzbogacają system zieleni miejskiej, stanowią miejsca wypoczynku mieszkańców, a także pełnią funkcje izolacyjne i ochronne tras komunikacji pieszej, rowerowej, kolejowej i samochodowej, dlatego niezbędne jest zachowanie istniejących terenów oraz ciągła ich modernizacja zaspokajająca zmieniające się potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta Bielska - Białej są przede wszystkim parki. Na terenie miasta jest 11 parków zabytkowych oraz 9 parków miejskich. Powierzchnia parków wynosi 61,52 ha, co stanowi 16% powierzchni terenów zielonych.

Jak wynika z powyższych informacji Parki odgrywają duża rolę w rekreacji mieszkańców Bielska-Białej, należy jednak zauważyć, iż parki zabytkowe czy też miejskie zlokalizowane są w innych dzielnicach miasta niż w obrębie dzielnicy Biała Wschód. Ważne jest, aby zmodernizować zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego mieszczącego się na terenie obszaru dzielnicy Biała Wschód, aby mieszkańcy dzielnicy i nie tylko, mogli korzystać z licznych atrakcji oferowanych przez Park (ogródek), który znajduje się w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Celem projektu zagospodarowania przestrzennego Ogródka Jordanowskiego mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy dzielnicy Biała Wschód, będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas.

Doposażenie terenu  Ogródka  Jordanowskiego jest odpowiedzią  na  duże  zainteresowanie  wśród mieszkańców i nie tylko, zdrowym i aktywnym trybem życia. Przedstawiona propozycja zagospodarowania terenu Ogródka Jordanowskiego obejmuje oraz spełnia oczekiwania osób w każdym wieku. Oferta spędzania czasu wolnego na terenie Ogródka Jordanowskiego jest skierowana do: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych jak i starszych dzięki wykorzystaniu profesjonalnego i bezpiecznego sprzętu - m.in. zestaw sprawnościowy: urządzenie wolnostojące, betonowy stół do gry w piłkarzyki, street Workout. Zadaniem wnioskodawcy, które chciałby zrealizować jest stworzenie miejsca rodzinnego spędzania czasu. Wraz z rozwojem infrastruktury w Bielsku-Białej, bardzo ważne jest posiadanie zielonego zakątka,który zlokalizowany w centrum miasta, będzie stanowił pewnego rodzaj azyl, gdzie na pow. ok  1,1039 każdy bez względu na wiek będzie mógł spędzić czas aktywnie bądź biernie w zależności od swoich preferencji spędzania czasu wolnego.

Lokalizacja

Ogródek Jordanowski, ul. Wyzwolenia, Bielsko-Biała

Autor

Iwona Rakowska, telefon: 725295553, adres e-mail: iwa2503@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Koszt urządzenia (Statek Diasa - zestaw) - 24.599,00 zł
  2. Koszt urządzenia (Street Workout) - 11.599,00 zł
  3. Betonowy stół do gry w piłkarzyki - 7.199,00 zł
  4. Przygotowanie terenu i nawierzchni pod urządzenia - 30.704,00 zł
  5. Ławka - 899,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty