Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. M. Lermontowa i ul. T. Jeża

Identyfikator: 6-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Biała Wschód przez Ilona Pilarczyk.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada modernizację ciągu pieszo-jezdnego.


Ul. Lermontowa - odcinek wzdłuż budynków nr 4-8 do skrzyżowania z ul. Jeża:

  • wymiana krawężników i chodnika po stronie ww. budynków
  • wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni

Ul. Jeża - odcinek od skrzyżowania z ul. Lermontowa do ul. Legionów:

  • wymiana krawężników i chodnika przynajmniej po jednej stronie ulicy

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację ciągu pieszo-jezdnego.


Ul. Lermontowa - odcinek wzdłuż budynków nr 4-8 do skrzyżowania z ul. Jeża:

  • wymiana krawężników i chodnika po stronie ww. budynków
  • wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni

Ul. Jeża - odcinek od skrzyżowania z ul. Lermontowa do ul. Legionów:

  • wymiana krawężników i chodnika przynajmniej po jednej stronie ulicy

Lokalizacja

ul. Lermontowa - odcinek od budynku nr 4 do skrzyżowania z ul. Jeża. Ul. Jeża - odcinek od skrzyżowania z ul. Lermontowa do ul. Legionów.

Autor

Ilona Pilarczyk

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Nowy chodnik z krawężnikami (odcinek ul. Lermontowa) - 25.000,00 zł
  2. Nowa nawierzchnia asfaltowa (odcinek ul. Lermontowa) - 25.000,00 zł
  3. Nowy chodnik z krawężnikami (odcinek ul. Jeża) - do wyczerpania środków - 25.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty