Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Grażyny i Zegadłowicza

Identyfikator: 7-OBB004. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Bielsko Południe przez Krzysztof Kisłowski.

Streszczenie projektu

Doposażenie i rozbudowa istniejącego placu zabaw w dodatkowe elementy zwiększające jego funkcjonalność.

Opis projektu

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy małej architektury dla młodszych dzieci i huśtawki oraz wymianę części istniejącego podłoża piaskowego na bezpieczne podłoże piankowe. Część istniejących urządzeń zostanie przeniesiona w inne miejsce dla zapewnienia funkcjonalnego rozplanowania miejsca użytkowego placu zabaw.

Celem projektu jest integracja społeczna, edukacja poprzez zabawę, poprawa bezpieczeństwa dzieci, a także zwiększenie funkcjonalności oraz walorów estetycznych placu zabaw.

Lokalizacja

Plac zabaw znajdujący się pomiędzy blokami przy ul. Zegadłowicza 7 oraz Grażyny 4.

Autor

Krzysztof Kisłowski, telefon: 608793142

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty