Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Edukacyjny ogród biocenotyczny

Identyfikator: 7-OBB005. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Bielsko Południe przez Ewa Dziedzic.

Szkic sytuacyjny

Szkic sytuacyjny

Streszczenie projektu

Wykonanie rewitalizacji zieleni na terenie osiedla, przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, wykonanie projektu zagospodarowania z uwzględnieniem specyfiki miejsca i potrzeb mieszkańców. Uporządkowanie istniejącego drzewostanu, dodanie zieleni, ciągów komunikacyjnych, stworzenie miejsc rekreacyjnych, dodanie elementów małej architektury. Podniesienie walorów estetycznych i rekreacyjnych przestrzeni osiedla.

Opis projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego drzewostanu, waloryzacja drzew pod katem ich zdrowotności i bezpieczeństwa, przygotowanie wytycznych dotyczących ich pielęgnacji i wzmocnienia żywotności drzewostanu. Zwiększenie estetyki miejsca poprzez modyfikację i uzupełnienie istniejącej roślinności, zagospodarowanie terenów skarp, terenów pod drzewami, trawników, zwiększenie atrakcyjności tras komunikacyjnych, dodanie miejsc wypoczynkowych - ławek, koszy, siedzisk. Zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska - zwiększenie wodochłonności terenu poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów, wyprofilowania terenu, założenia elementów ogrodów deszczowych, zastosowanie w nasadzeniach roślinności z jednej strony atrakcyjnej wizualnie z drugiej przyjaznej dla lokalnej fauny. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu mamy nadzieję znacząco wpłynąć na poprawę mikroklimatu osiedla- zmniejszenia przenikania spalin, ograniczenie hałasu, regulację wilgotności i zacienienia.

Lokalizacja

Osiedla przy ul. Grażyny

Autor

Ewa Dziedzic

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 70 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu - 4.000,00 zł
  2. Wykonanie projektu koncepcyjnego i realizacyjnego - 6.000,00 zł
  3. Ukształtowanie terenu - 10.000,00 zł
  4. Koszty zakupu materiałów: ziemia, kompost, torf, kamienie, kora, włóknina, grzybnie mikoryzowe, mikroorganizmy - 10.000,00 zł
  5. Koszty zakupu roślin - 15.000,00 zł
  6. Koszty zakupu elementów małej architektury - 10.000,00 zł
  7. Robocizna - 15.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty