Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Kamienica (2)

12-OBB004 • 15 000 zł Sprzęt nagłaśniający dla potrzeb społeczności lokalnej Kamienicy

Głównym   miejscem,   które   integruje   lokalną   społeczność osiedla Kamienica jest  tzw.Centrum Kulturalno-Oświatowe zlokalizowane w rejonie Sali Gimnastycznej   Zespołu   Szkół  Podstawowo Gimnazjalnego przy ulicy Karpackiej 127. Ze względu na dogodną lokalizację (w pobliżu siedziby Rady Osiedla, Domu Kultury, filii   Książnicy  Beskidzkiej, remizy Ochotniczej  Straży Pożarnej, parafii katolickiej i ewangelickiej, przystanków MZK, placu zabaw ) teren ten stanowi doskonale miejsce do organizacji imprez rodzinnych, szkolnych, parafialnych, festynów strażackich i innych. Sala Gimnastyczna ZSPG jest wykorzystywana również jako miejsce zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rady Osiedla Kamienica z udziałem mieszkańców. Organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa bez odpowiedniego nagłośnienia. Obecnie użytkowany jest  sprzęt nagłośnieniowy będący na wyposażeniu Zespołu Szkół,  jednakże jego stan techniczny czyni go praktycznie bezużytecznym, a wręcz niebezpiecznym  dla zdrowia.  Na większe  imprezy organizatorzy są więc zmuszeni do odpłatnego wypożyczania odpowiedniego sprzęt, co pociąga za sobą wzrost kosztów oraz komplikacje logistyczne. zakup odpowiedniego sprzętu znacznie rozszerzyłby ofertę imprez w Centrum Kulturalno Oświatowym Osiedla, poprawiłby jakość obsługi spotkań mieszkańców oraz pozwoliłoby w pełni wykorzystać nowoczesną Salę Gimnastyczną. Ze sprzętu skorzystałaby także społeczność szkolna zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum, której wszekie akademie, apele i odczyty odbywają się w Sali Gimnastycznej, zaś obecnie użytkowany sprzęt nie przystaje do poziomu życia w dobie cyfryzacji.

Projekty