Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Sprzęt nagłaśniający dla potrzeb społeczności lokalnej Kamienicy

Identyfikator: 12-OBB004. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kamienica przez Barbara Czapek - Tokarczyk.

Streszczenie projektu

Głównym   miejscem,   które   integruje   lokalną   społeczność osiedla Kamienica jest  tzw.Centrum Kulturalno-Oświatowe zlokalizowane w rejonie Sali Gimnastycznej   Zespołu   Szkół  Podstawowo Gimnazjalnego przy ulicy Karpackiej 127. Ze względu na dogodną lokalizację (w pobliżu siedziby Rady Osiedla, Domu Kultury, filii   Książnicy  Beskidzkiej, remizy Ochotniczej  Straży Pożarnej, parafii katolickiej i ewangelickiej, przystanków MZK, placu zabaw ) teren ten stanowi doskonale miejsce do organizacji imprez rodzinnych, szkolnych, parafialnych, festynów strażackich i innych. Sala Gimnastyczna ZSPG jest wykorzystywana również jako miejsce zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rady Osiedla Kamienica z udziałem mieszkańców. Organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa bez odpowiedniego nagłośnienia. Obecnie użytkowany jest  sprzęt nagłośnieniowy będący na wyposażeniu Zespołu Szkół,  jednakże jego stan techniczny czyni go praktycznie bezużytecznym, a wręcz niebezpiecznym  dla zdrowia.  Na większe  imprezy organizatorzy są więc zmuszeni do odpłatnego wypożyczania odpowiedniego sprzęt, co pociąga za sobą wzrost kosztów oraz komplikacje logistyczne. zakup odpowiedniego sprzętu znacznie rozszerzyłby ofertę imprez w Centrum Kulturalno Oświatowym Osiedla, poprawiłby jakość obsługi spotkań mieszkańców oraz pozwoliłoby w pełni wykorzystać nowoczesną Salę Gimnastyczną. Ze sprzętu skorzystałaby także społeczność szkolna zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum, której wszekie akademie, apele i odczyty odbywają się w Sali Gimnastycznej, zaś obecnie użytkowany sprzęt nie przystaje do poziomu życia w dobie cyfryzacji.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb społeczności lokalnej Osiedla Kamienica oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego . Osiedle Kamienica jest najprężniej rozwijającym się osiedlem Bielska-Białej. Z roku na rok na jego terenie są realizowane nowe inwestycje mieszkaniowe, których naturalnym następstwem jest wzrost liczby mieszkańców. Głównym miejscem, które integruje lokalną społeczność jest tzw. Centrum Kulturalno- Oświatowe zlokalizowane w rejonie Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnego przy ulicy Karpackiej 127. Ze względu na dogodną lokalizację (w pobliżu siedziby Rady Osiedla, Domu Kultury, filii Książnicy Beskidzkiej, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, parafii katolickiej i ewangelickiej, przystanków MZK, placu zabaw ) teren ten stanowi doskonale miejsce do organizacji imprez rodzinnych, szkolnych, parafialnych, festynów strażackich i innych. Sala Gimnastyczna ZSPG jest wykorzystywana również jako miejsce zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rady Osiedla Kamienica z udziałem mieszkańców. Organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa bez odpowiedniego nagłośnienia. Obecnie użytkowany jest sprzęt nagłośnieniowy będący na wyposażeniu Zespołu Szkół, jednakże jego stan techniczny czyni go praktycznie bezużytecznym, a wręcz niebezpiecznym dla zdrowia. Na większe imprezy organizatorzy są więc zmuszeni do odpłatnego wypożyczania odpowiedniego sprzętu co pociąga za sobą wzrost kosztów oraz komplikacje logistyczne. Zakup odpowiedniego sprzętu znacznie rozszerzyłby ofertę imprez w Centrum Kulturalno Oświatowym Osiedla, poprawiłby jakość obsługi spotkań mieszkańców oraz pozwoliłoby w pełni wykorzystać nowoczesną Salę Gimnastyczną. Ze sprzętu skorzystałaby także społeczność szkolna zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum, której wszelkie akademie, apele i odczyty odbywają się na Sali Gimnastycznej, zaś obecnie użytkowany sprzęt nie przystaje do poziomu życia w dobie cyfryzacji.Projekt dotyczy zakupu sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb społeczności lokalnej Osiedla Kamienica oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego . Osiedle Kamienica jest najprężniej rozwijającym się osiedlem Bielska-Białej. Z roku na rok na jego terenie są realizowane nowe inwestycje mieszkaniowe, których naturalnym następstwem jest wzrost liczby mieszkańców. Głównym miejscem, które integruje lokalną społeczność jest tzw. Centrum Kulturalno- Oświatowe zlokalizowane w rejonie Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnego przy ulicy Karpackiej 127. Ze względu na dogodną lokalizację (w pobliżu siedziby Rady Osiedla, Domu Kultury, filii Książnicy Beskidzkiej, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, parafii katolickiej i ewangelickiej, przystanków MZK, placu zabaw ) teren ten stanowi doskonale miejsce do organizacji imprez rodzinnych, szkolnych, parafialnych, festynów strażackich i innych. Sala Gimnastyczna ZSPG jest wykorzystywana również jako miejsce zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rady Osiedla Kamienica z udziałem mieszkańców. Organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa bez odpowiedniego nagłośnienia. Obecnie użytkowany jest sprzęt nagłośnieniowy będący na wyposażeniu Zespołu Szkół, jednakże jego stan techniczny czyni go praktycznie bezużytecznym, a wręcz niebezpiecznym dla zdrowia. Na większe imprezy organizatorzy są więc zmuszeni do odpłatnego wypożyczania odpowiedniego sprzętu co pociąga za sobą wzrost kosztów oraz komplikacje logistyczne. Zakup odpowiedniego sprzętu znacznie rozszerzyłby ofertę imprez w Centrum Kulturalno Oświatowym Osiedla, poprawiłby jakość obsługi spotkań mieszkańców oraz pozwoliłoby w pełni wykorzystać nowoczesną Salę Gimnastyczną. Ze sprzętu skorzystałaby także społeczność szkolna zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum, której wszelkie akademie, apele i odczyty odbywają się na Sali Gimnastycznej, zaś obecnie użytkowany sprzęt nie przystaje do poziomu życia w dobie cyfryzacji.

Lokalizacja

Sala Gimnastyczna ul. Karpacka 127, 43-300 Bielsko-Biała (podmiot odpowiedzialny za przechowywanie sprzętu: Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 150 w Bielsku-Białej)

Autor

Barbara Czapek - Tokarczyk, adres e-mail: batok@poczta.onet.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 15 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty