Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Modernizacja przystanku końcowego na Osiedlu Kopernika oraz wymiana powierzchni asfaltowej chodnika wokół przystanku

Identyfikator: 16-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kopernika przez Mateusz Wanat.

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje:

 • odświeżenie elewacji przystanku tj. położenie jasnych w kolorze popiel (szary) płytek na elewacji,
 • wymianę lub modernizacje konstrukcji zadaszenia, pozwalająca na lepsze doświetlenie światłem
 • naturalnym wnętrza przystanku,
 • zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia wewnątrz przystanku,
 • zainstalowanie wewnątrz przystanku dużego oraz czytelnego rozkładu jazdy oraz zewnętrznej gabloty na ogłoszenia rady osiedla umiejscowionej obok przystanku,
 • wymianę miejsc siedzących wewnątrz przystanku,
 • wymianę nawierzchni asfaltowej chodnika, celem jego wyrównania wokół przystanku,
 • uporządkowanie zieleni.

Opis projektu

Projekt obejmuje:

 • odświeżenie elewacji przystanku tj. położenie jasnych w kolorze popiel (szary) płytek na elewacji,
 • wymianę lub modernizacje konstrukcji zadaszenia, pozwalająca na lepsze doświetlenie światłem naturalnym wnętrza przystanku,
 • zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia wewnątrz przystanku,
 • zamontowanie, od strony fasady, podświetlanych liter 3D z nazwą osiedla „Osiedle Kopernika",
 • zainstalowanie wewnątrz przystanku dużego oraz czytelnego rozkładu jazdy oraz zewnętrznej gabloty na ogłoszenia rady osiedla umiejscowionej obok przystanku,
 • wymianę miejsc siedzących wewnątrz przystanku,
 • wymianę nawierzchni asfaltowej chodnika, celem jego wyrównania wokół przystanku oraz uporządkowanie zieleni.

Chodnik i krawężnik dotyczy odcinka dotychczas nie remontowanego - czyli:

 • odcinek prosty wzdłuż Spółdzielców 9,
 • łuk od słupa ogłoszeniowego do wschodniego rogu przystanku i przed całym przystankiem
 • nowy chodnik z zatoki pod Spółdzielców 9 (ok. 120 m2 chodnika, 60m krawężnika, 40 m2 zieleni)

Projekt przystanku nawiązywać ma do przystanku przy przejściu podziemnym przy ulicy Piastowskiej -dążąc tym samym do zachowania jednolitej estetyki urbanistycznej w mieście

Lokalizacja

Osiedla Kopernika, ul. Jesionowa / Przystanek końcowy linii autobusowej nr 2

Autor

Mateusz Wanat, adres e-mail: mateusz.wanat@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

 • Modernizacja przystanku - ok. 25.000,00 zł
 • Wymiana nawierzchni asfaltowej chodnika wokół przystanku oraz krawężnika. Uporządkowanie zieleni - ok. 50.000,00 zł

Uwagi

Rada Osiedla Kopernia wspiera ww. projekt i podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

Wnioskodawca, z uwagi przedstawiony przez jednostkę opiniująca wysoki koszt realizacji zadania, w piśmie z dnia 30 września 2015r. wyraził zgodę na ograniczenie projektu do remontu wiaty przystanku.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty