Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Budowa chodnika na ul. Źródlanej od ul. Szczęśliwej do ul. Langiewicza

Identyfikator: 17-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Leszczyny przez Edward Dubiel.

Streszczenie projektu

Projekt przewiduje wykonanie chodnika umożliwiającego bezpieczne przejście do przystanku autobusowego na ulicy Źródlanej, pomiędzy ul. Szczęśliwą do ul. Langiewicza.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika w ciągu ul. Źródlanej pomiędzy ulicą Szczęśliwą do ul. Langiewicza. Przewiduje się wykonanie pomiarów, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw, wykonanie obrzeży betonowych oraz wyłożenie kostki brukowej.

Lokalizacja

ul. Źródlana pomiędzy ulicą Szczęśliwą a ul. Langiewicza

Autor

Edward Dubiel, telefon: 532592925, adres e-mail: senioredward@poczta.onet.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Roboty pomiarowe - 330,00 zł
  2. Roboty ziemne - 1.080,00 zł
  3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża - 420,00 zł
  4. Warstwa podbudowy - 6.000,00 zł
  5. Obrzeża betonowe - 4.180,00 zł
  6. Chodnik z kostki betonowej gr 8 cm - 9.600,00 zł
  7. Roboty nieprzewidziane  - 4.000,00 zł
  8. Narzuty - 5.891,00 zł

RAZEM wg autora: 31501 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty