Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż bloku 123 przy ul. Żywieckiej oraz zainstalowanie ławeczek przy istniejących huśtawkach dla dzieci z osiedla

Identyfikator: 17-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Leszczyny przez Tadeusz Wawok.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada modernizację ciągu pieszego wzdłuż bloku przy ul. Żywieckiej 123 oraz zainstalowanie ławek przy istniejących huśtawkach dla dzieci. Zużyty chodnik jest bardzo nierówny i niebezpieczny dla starszych mieszkańców. Ponadto, brak ławeczek przy huśtawkach jest uciążliwy dla rodziców opiekujących się dziećmi.

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację ciągu pieszego wzdłuż bloku przy ul. Żywieckiej 123 oraz zainstalowanie ławek przy istniejących huśtawkach dla dzieci. Obecnie chodnik służy również jako przejście dla mieszkańców Osiedla Złote Łany oraz mieszkańców ul. Akademii Umiejętności do przystanku autobusowego przy ul. Żywieckiej

Lokalizacja

Wg załączonego planu sytuacyjnego Osiedla.

Autor

Tadeusz Wawok, telefon: 509587891

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 48 000,00 zł

Części składowe zadania

Wycena chodnika przy budynku Żywiecka 123:

  1. Roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika - 110x17,00 zł = 1870,00 zł
  2. Roboty ziemne - 40x26,00 zł = 1040 zł
  3. Profilowanie i zagęszczanie koryta - 110x2,50 zł = 275,00 zł
  4. Podbudowa z kruszywa łamanego gr 30cm 0/31,5 - 110x44,00 zł = 4840,00 zł
  5. Ułożenie krawężnika - 70x55,00 zł = 3850,00 zł
  6. Ułożenie obrzeża - 70x22,00 zł = 1540,00 zł
  7. Ułożenie kostki betonowej - 110x65,00 zł = 7150,00 zł
  8. Obsługa geodezyjna - 1x1500,00 zł = 1500,00 zł
  9. Ławka parkowa - 2x1000,00 zł = 2000,00 zł
  10. Instalacja ławki - 2x200,00 zł = 400,00 zł

RAZEM: 24465 zł

VAT: 5627 zł

BRUTTO wg autora: 30092 zł

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty