Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Wykonanie chodników w ul. Bolesława Śmiałego w Bielsku-Białej

Identyfikator: 17-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Leszczyny przez Jan Żurek.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada wykonanie chodników po obu stronach w ulicy Bolesława Śmiałego w Bielsku-Białej

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie chodników po obu stronach ul. B. Śmiałego. Wg projektu, chodniki aktualnie są całkowicie zniszczone i były wykonane czynem społecznym mieszkańców w latach 70. Dodatkowo, parkowanie samochodów po obu stronach ulicy utrudnia poruszanie się, głównie osobom starszym. Projekt wskazuje, że wykonanie chodników ww. chodników jest potrzebne ze względów bezpieczeństwa.

Lokalizacja

Wykonanie chodników w ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Jaśminową do skrzyżowania z ul. Łęgową.

Autor

Jan Żurek, telefon: (33) 8160862

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie chodników, ok. 200mb, roboty ziemne 120m3 x 88 zł = 10.560 zł
  2. Wykonanie chodnika z kostki brukowej 600m2 oraz robocizna 600 x 53 zł = 31.800 zł
  3. Ułożenie krawężnika na podbudówce oraz robocizna 400 mb x 53 zł = 21.200 zł
  4. 10 % na roboty nieprzewidziane (dodatkowe) - 6.356 zł

RAZEM wg wnioskodawcy: 69.916 zł

Uwagi

Z uwagi na przewidywany wyższy koszt realizacji zadania tj. ponad kwotę 75.000 zł, wnioskodawca wyraził zgodę na ograniczenie zadania do realizacji chodnika po lewej stronie ul. Bolesława Śmiałego, idąc w górę od ul. Jaśminowej w kierunku ul. Łęgowej.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty