Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Mieszka I

Identyfikator: 19-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mieszka I przez Przemysław Olek.

Streszczenie projektu

Rozbudowa placu zabaw - strefy aktywności na Os. Mieszka I o kolejne urządzenia - duży zestaw zabawowy (rekreacyjny) typu \"zamek\" ze zjeżdżalniami, to jest: zestaw rekreacyjny 4 wieżowy \"Twierdza - 2 Baszty\" z ześlizgiem rurowym spiralnym produkcji firmy \"Comes Sokołowscy\" lub podobne, wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i urządzeniem terenu wokół tego zestawu, a w razie niewyczerpania całej puli kwotowej projektu na ww. zestaw - dodatkowe mniejsze urządzenia zabawowe typu: karuzela, podwójna huśtawka, itp.

Opis projektu

Projekt przewiduje realizację III Etapu budowy placu zabaw - strefy aktywności na Osiedlu Mieszka I, w tym przede wszystkim doposażenie placu zabaw o kolejne urządzenie - duży zestaw zabawowy (rekreacyjny) typu "zamek" ze zjeżdżalniami , to jest: zestaw rekreacyjny 4 wieżowy "Twierdza - 2 Baszty" z ześlizgiem rurowym spiralnym produkcji firmy "Comes Sokołowscy" w Szydłowcu lub podobne wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i urządzeniem terenu wokół tego zestawu (trawnik), a w razie niewyczerpania całej puli kwotowej projektu na zakup i montaż ww. urządzenia wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i urządzeniem terenu wokół zestawu - dodatkowe mniejsze urządzenia zabawowe typu: karuzela, podwójna huśtawka - zgodnie z projektem zamiennym placu zabaw - strefa aktywności wykonanym w 2015r. na zlecenie Wydziału Gospodarki Miejskiej UM (w dyspozycji Wydziału), również zaprojektowanymi nawierzchniami bezpiecznymi i urządzeniem terenu wokół nowo posadowionych urządzeń zabawowych (trawnik).

Lokalizacja

Stanowiący własność Gminy Bielsko-Biała teren placu zabaw - strefy aktywności na tyłach bloku ul. Piastowska 42, w sąsiedztwie budynku Kuratorium Oswiaty (ul. Piastowska 44), głównie działka nr 772/82 (ostatnie znane oznaczenie geodezyjne)

Autor

Przemysław Olek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Zestaw rekreacyjny 4-wieżowy \"Twierdza - 2 Baszty\" z ześlizgiem rurowym spiralnym produkcji firmy \"Comes Sokołowscy\" lub podobne /oferta firmy Comes dla UM z marca 2015 r. w załączeniu do projektu/ - koszt 43.661 zł brutto
  2. Nawierzchnie bezpieczne i trawnik przy urządzeniu z pkt 1) zgodnie z projektem zamiennym placu zabaw - strefa aktywności z 2015 r.- koszt 16.339 zł brutto
  3. Pomniejsze urządzenia zabawowe typu karuzela, podwójna huśtawka - zgodnie z projektem zamiennym placu zabaw - strefa aktywności z 2015r., z nawierzchniami bezpiecznymi i trawnikiem - koszt 15.000 zł brutto.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty