Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

System monitoringu miejskiego obejmujący nowy plac zabaw na Os. Mieszka I oraz okoliczne ciągi piesze w tym otoczenie bloku nr Piastowska 46 wraz z przystankiem autobusowym, a także skrzyżowanie ul. Piastowskiej i W. Stwosza wraz z przejściem dla pieszych

Identyfikator: 19-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mieszka I przez Małgorzata Gawlas.

Streszczenie projektu

"System monitoringu miejskiego obejmujący nowy plac zabaw na Osiedlu Mieszka I oraz okoliczne ciągi piesze w tym otoczenie bloku nr Piastowska 46 wraz z przystankiem autobusowym, a także skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Wita Stwosza wraz z przejściem dla pieszych". Projekt dotyczy rozbudowy systemu monitoringu miejskiego obsługiwanego przez Straż Miejską o teren obejmujący nowy plac zabaw na Osiedlu Mieszka I oraz okoliczne ciągi piesze, w tym otoczenie bloku nr Piastowska 46 wraz z przystakiem autobusowym, a także skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Wita Stwosza wraz z przejściem dla pieszych.

Opis projektu

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego obsługiwanego przez Straż Miejską o teren obejmujący nowy plac zabaw na Osiedlu Mieszka I oraz okoliczne ciągi piesze, w tym otoczenie bloku nr Piastowska 46 wraz z przystakiem autobusowym, a także skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Wita Stwosza wraz z przejściem dla pieszych.

Lokalizacja

Stanowiący własność Gminy Bielsko-Biała teren placu zabaw - strefa aktywności na tyłach bloku ul. Piastowska 42, w sąsiedztwie budynku Kuratorium Oświaty (ul. Piastowska 44), głównie działka nr 772/82 (ostatnie znane oznaczenie geodezyjne) oraz okoliczne ciągi piesze (wokół bloku ul. Piastowska 46), w tym przystanek autobusowy; skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Wita Stwosza wraz z przejściem dla pieszych.

Autor

Małgorzata Gawlas

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

System monitoringu z podłączeniem do centrum monitoringu Straży Miejskiej - 75.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty