Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej

Identyfikator: 20-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mikuszowice Krakowskie przez Joanna Żabińska.

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy budowy miejsc parkingowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej, poprzez m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, wykonanie obrzeży betonowych, zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw oraz położenie nawierzchni z kostki betonowej.

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy miejsc parkingowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku - Białej, poprzez m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, wykonanie obrzeży betonowych, zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw oraz położenie nawierzchni z kostki betonowej (w załączeniu kosztorys inwestorski z wyszczególnieniem robót).

Uzasadnienie

Budynek Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku - Białej jest położony przy nowo wybudowanej drodze ekspresowej S- 69, ruchliwej ul. Żywieckiej oraz bardzo wąskiej ul. Rolnej. Przy drogach tych nie ma możliwości zatrzymania samochodu, w związku z tym rodzice przywożący swoje dzieci do szkoły wjeżdżają na mały plac na terenie szkoły, który przeznaczony jest także dla samochodów pracowników placówki. W jednym czasie na placyk wjeżdża bardzo dużo samochodów, które praktycznie nie mają miejsca na zaparkowanie, co powoduje chaos i duże zagrożenie dla wysiadających i przemieszczających się do szkoły dzieci. Problem z zaparkowaniem samochodu mają także pracownicy szkoły, którzy muszą czasem długo czekać, aż zwolni się miejsce, gdzie mogliby zostawić swój pojazd.

Szczególnie trudna sytuacja powstaje w newralgicznych momentach dnia tj. przed pierwszą lekcją, po skończonych zajęciach, a także w czasie, gdy szkoła organizuje zebrania rodziców oraz szkolne uroczystości. Ponadto, w związku z wybudowaniem drogi ekspresowej S-69 i nowym układem komunikacyjnym w pobliżu terenu szkoły zarówno przy wjeździe jak i wyjeździe na ul. Żywiecką nie ma możliwości lewoskrętu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach rekompensaty wybudowała nowy   dojazd   do   szkoły,   który  jednak   spowodował   uszczuplenie   i   tak   niewielkiego   placu wykorzystywanego do parkowania samochodów. Obecnie szkoła dysponuje tylko sześcioma miejscami parkingowymi.

Wybudowanie dodatkowych kilkunastu miejsc parkingowych rozwiązałoby opisany wyżej problem, a przede wszystkim znacznie poprawiłoby stan bezpieczeństwa uczniów i praktycznie umożliwiłoby dowożenie dzieci do szkoły.

Lokalizacja

ul. Żywiecka 239, Bielsko-Biała (załącznik do projektu - mapka obszaru)

Autor

Joanna Żabińska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 41 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Opracowanie projektu budowlanego
  • Wykonanie prac budowlanych

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty