Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy

Identyfikator: 21-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mikuszowice Śląskie przez Jerzy Bauer.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada budowę centrum integracji, rozrywki i rekreacji dla mieszkańców dzielnicy

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę centrum integracji mieszkańców. Ma on na celu stworzenie miejsca (placu), na którym mogłyby się odbywać imprezy dzielnicowe np. festyny, wyprzedaże garażowe, spotkania mieszkańćów, itp. W ramach projektu należy zniwelować powierzchnię działki, wysiać trawę, część terenu utwardzić geokratą. Konieczne jest wybudowanie zadaszenia (altany) z miejscami do siedzenia, wykonanie podestu drewnianego lub utwardzonego miejsca do ewentualnych występów rozrywkowych.

Lokalizacja

ul. Olszówka 20, Bielsko-Biała, działka 408/5, obręb 0036 (za Delikatesami Centrum)

Autor

Jerzy Bauer, telefon: 601864992, adres e-mail: biuro@autopress.com.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Rekultywacja terenu, utworzenie trawnika - 10.000,00 zł
  2. Utwardzenie geokratą części terenu - 6.000,00 zł
  3. Utwardzenie lub wykonanie z drewna małaego placyku rozrywkowego - 6.000,00 zł
  4. Wykonanie drewnianego zadaszenia z miejscami do siedzenia - 50.000,00 zł
  5. Naprawa ogrodzenia - 3.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty