Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Doposażenie terenu obok boiska przy ul. Kasztanowej.

Identyfikator: 22-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Piastowskie przez Ewa Lejawka.

Streszczenie projektu

Doposażenie terenu obok boiska przy ul. Kasztanowej w ławkę dla kibiców/rodziców oraz kosz na śmieci.

Opis projektu

Z boiska przy ul. Kasztanowej korzysta wiele dzieci oraz młodzieży. Niestety przy boisku brakuje ławki oraz kosza na śmieci. Dlatego projekt przewiduje doposażenie terenu obok boiska w ławkę dla kibiców/rodziców oraz kosz na śmieci. Proponowana lokalizacja ławki i kosza to zachodnia część, na trawniku za boiskiem.

Lokalizacja

Okolica ul. Kasztanowej nr działki 647/39 Aleksandrowice

Autor

Ewa Lejawka

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 1 700,00 zł

Części składowe zadania

Ławka, kosz na śmieci, montaż

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty