Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Remont chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej. Remont nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej

Identyfikator: 22-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Piastowskie przez Jacek Golec.

Mapa sytuacyjnaInternetowy plan miasta Bielska-Białej

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy remontu chodnika z płyt chodnikowych biegnącego od schodów przy ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej oraz remontu nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej. Dotychczasowy chodnik i nawierzchnia boiska z biegiem lat uległa znacznemu zniekształceniu i zniszczeniu co niejednokrotnie utrudnia normalne korzystanie.

Opis projektu

W ramach projektu mają być wykonane zadania:

  • remont chodnika o długości ok. 110 mb tj. usunięcie dotychczasowych płyt chodnikowych wraz z obrzeżami i zastąpienie ich nowym chodnikiem z kostek betonowych wraz z nowymi obrzeżami,
  • remont boiska o powierzchni około 400 m2 tj. wymiana obrzeży boiska i wylanie nowej nawierzchni asfaltowej.

Lokalizacja

Chodnik biegnie od schodów przy przejściu dla pieszych przy ul. Piastowskiej - obok bloku nr 66, nastepnie do ul. Kasztanowej - między blokiem nr 2 i 4. Boisko ulokowane jest przy bloku nr 2 przy ul. Kasztanowej.

Autor

Jacek Golec, adres e-mail: jgolec@o2.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

1 .Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dotyczy chodnika)

330 PLN netto

2.Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 165 m2 (dotyczy chodnika)

1 320 PLN netto

3.Rozebranie obrzeży chodnika 220m (dotyczy chodnika)

1 760 PLN netto

4.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku 80m3 (dotyczy chodnika)

1 400 PLN netto

5.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 165 m2 (dotyczy chodnika)

462 PLN netto

6.Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30cm - 165 m2 (dotyczy chodnika)

6 600 PLN netto

7.Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny cementowe - 220m (dotyczy chodnika)

4 180 PLN netto

8.Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm - 165 m (dotyczy chodnika)

10 560 PLN netto

9.Roboty dodatkowe/nieprzewidziane (dotyczy chodnika)

2 600 PLN netto

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dotyczy boiska)

330 PLN netto

11 .Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska - 420m2 (dotyczy boiska)

5 040 PLN netto

12.Rozebranie obrzeży betonowych boiska 86m (dotyczy boiska)

516 PLN netto

13.Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej -86m (dotyczy boiska)

1 720 PLN netto

14.Oczyszczenie i skropienie 420m2 (dotyczy boiska)

1 260 PLN netto

15. Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm -420m (dotyczy boiska)

18 900 PLN netto

16. Roboty dodatkowe/nieprzewidziane (dotyczy boiska)

2 600 PLN netto

Łącznie szacunkowo:

59 578 PLN netto

73 280,94 PLN brutto

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty