Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Słoneczna Dolina - zagospodarowanie doliny potoku "Sikornik" - wykonanie alei spacerowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą parkową - kontynuacja

Identyfikator: 24-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Słoneczne przez Waldemar Wysocki.

Streszczenie projektu

Przedłożony wniosek jest kontynuacją projektu zagospodarowania doliny potoku „Sikornik" w trakcie realizacji którego wykazana została potrzeba wykonania dalszych prac poprawiających dostępność do doliny od ulicy Siemiradzkiego oraz ul. Aleksandrowickiej. Wskazano również na potrzebę uzupełnienia infrastruktury parku o elementy, których dotychczas nie przewidziano.

Niniejszy projekt/wniosek przewiduje wykonanie dwóch fragmentów alei spacerowej, schodów do ul. Siemiradzkiego - oznaczonych na mapie zasadniczej kolorem czerwonym, zamykanej skrzyni do przechowywania plenerowych figur szachowych, cokolika betonowego pod rzeźbę, a także montaż stojaka na rowery i dwóch ławek. Klimat tego miejsca docenią osoby szukające spokoju w scenerii naturalnej przyrody, zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania.

Opis projektu

Przedłożony wniosek jest kontynuacją projektu zagospodarowania doliny potoku „Sikornik". W pierwszym etapie zaplanowano uporządkowanie terenu doliny, stanu poszycia i drzewostanu, korytowanie i profilowanie terenu oraz wykonanie alei spacerowej. Uwzględniono także montaż mostku drewnianego nad potokiem, ławek, leżaków miejskich, koszy na śmieci, a także wykonanie schodów terenowych z pochylnią, utwardzonej platformy do gry w szachy oraz zakup figur do szachów plenerowych. Całość projektu nacechowano dbałością o minimalizowanie dominacji infrastruktury parkowej nad przestrzenią zieleni. Istotnym elementem projektu był zamysł wdrożenia zwyczaju odtwarzania drzewostanu złożonego z różnych gatunków drzew szlachetnych dającego efekt poprawy estetyki, różnorodności i edukacji przyrodniczej. Realizacja tego projektu pozwoliła zachować kolejną enklawę zieleni zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania, a jednocześnie uporządkować i zabezpieczyć koryto potoku „Sikornik" . Naturalna sceneria oraz urządzenia wymuszające „ciche" spędzanie wolnego czasu gwarantują relaks o który coraz trudniej.

Realizacja projektu zagospodarowania doliny potoku „Sikornik" wykazała jednak potrzebę wykonania dalszy  prac,  które  umożliwią  dojście  od  ulicy  Siemiradzkiego  oraz  ul.  Aleksandrowickiej,  a  także uzupełnienia infrastruktury parku w elementy, których dotychczas nie przewidziano.

Niniejszy wniosek przewiduje wykonanie dwóch  fragmentów alei spacerowej, schodów, fundamentu betonowego na rzeźbę, skrzyni gospodarczej do przechowywania plenerowych figur szachowych oraz montaż dwóch ławek i stojaka na rowery .

Realizacja  powyższej  propozycji  usatysfakcjonuje dotychczasowych  użytkowników tego  miejsca oraz wszystkich tych, którzy kierując się troską o wypracowanie najlepszych rozwiązań, wyrażali opinie i wnioski dotyczące tego projektu.

Lokalizacja

Teren zielony, w większości zadrzewiony z niewielką polaną na skraju działki, zlokalizowany między murowanymi garażami przy budynkach Siemiradzkiego 4, 6, 8, 10, ul. Siemiradzkiego, ul. Cieszyńską i budynkami zabudowy indywidualnej i deweloperskiej przy ul. Aleksandrowickiej

Autor

Waldemar Wysocki, telefon: 607617299, adres e-mail: waldemar.wysocki@interia.eu

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 64 700,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i koszt uzgodnień - 4.500,00 zł
  2. Wykonanie 100 m2 alejki parkowej - 30.500,00 zł
  3. Wykonanie spodów z podestem - 12.000,00 zł
  4. Ławki parkowe 2 szt. - 2.400,00 zł
  5. Stojak na rowery 2 szt. - 2.000,00 zł
  6. Skrzynia na plenerowe figury szachowe - 4.500,00 zł
  7. Rzeźba drewniana - 1.000,00 zł
  8. Tablica informacyjna 2 szt. - 1.800,00 zł
  9. Inne (fundamenty, montaż, itp.) - 6.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty