Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Teren rekreacyjno - sportowy "Wapienica - Międzyrzecka"

Identyfikator: 28-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wapienica przez Dariusz Borkowski.

Streszczenie projektu

Projekt przewiduje realizację:

  • Siłownia na otwartym powietrzu: 10 stanowisk (4 podwójne i 2 pojedyncze)
  • Boisko do gry w piłkę nożną (2 bramki, renowacja podłoża, siatki zabezpieczające
  • 2 stanowiska do gry w koszykówkę
  • Ławki i kosze na śmieci (po 2 szt.)
  • Renowacja terenu zielonego oraz alejek (uzupełnienie obrzeży, żwir)

Opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej pomiędzy posesjami  9 a 19 (działka 126 i 125). Projekt obejmuje stworzenie 3 tref: dla osób starszych, młodzieży oraz dzieci. Dzięki inwestycji powstałyby: stanowiska siłowni na zewnątrz: 4 urządzenia podwójne i 2 pojedyncze. Bramki piłkarskie z odnowioną nawierzchnią, miejsce do gry w koszykówkę, docelowo plac zabaw. Odnowienia wymagają alejki, tereny zielone zostałyby uzupełnione w nowe nasadzenia.

Lokalizacja

Niezagospodarowany teren zielony przy ul. Międzyrzeckiej, pomiedzy posesjami 9 a 19, działki nr 126, 125

Autor

Dariusz Borkowski, adres e-mail: darek-b4@o2.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Siłownia na otwartym powietrzu - 10 stanowisk jw. + nawierzchnia - 50.000,00 zł
  2. Stanowiska do gry w koszykówkę 2szt. - 6.000,00 zł
  3. Bramki do piłki nożnej i siatki zabezpieczające, renowacja nawierzchni - 13.000,00 zł
  4. Ławki, kosze, renowacja alejek, tablica informacyjna- 6.000,00 zł
  5. Nasadzenia, zieleń - rezerwa

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty