Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Bezpieczna szkoła - bezpieczny chodnik. Remont chodnika oraz wymiana ławek szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 na Osiedlu Wojska Polskiego

Identyfikator: 29-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Ryszard Kanik.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada remont wraz z modernizacją chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 w Bielsku-Białej. W ramach remontu wymiana ławek, instalacja nowych krawężników wokół szkoły. Do szkoły uczęszcza ponad 460 uczniów w wieku od 6 - 13 lat.

Opis projektu

Projekt zakłada remont wraz z modernizacją chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 w Bielsku-Białej. W ramach remontu wymiana ławek, instalacja nowych krawężników wokół szkoły. Do szkoły uczęszcza ponad 460 uczniów w wieku od 6 - 13 lat.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte jest jedną z wielu placówek oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej. W jej murach znaczną część dnia spędza około 500 osób, uczniów oraz nauczycieli. Remont przedmiotowego placu zapewni bezpieczeństwo dla dzieci codziennie w niej przebywających, ułatwi odśnieżanie i poprawi estetykę otoczenia.
Wykorzystując już istniejące podłoże betonowe znacząco można zmniejszyć pierwotną wycenę zakładającą gruntowanie podłoża.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 w Bielsku-Białej

Autor

Ryszard Kanik, telefon: 694460775, adres e-mail: kanik@konto.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

Remont chodników i ławek wokół szkoły - 75.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty